BB Stockholm bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård under graviditet, barnafödande och barnhälsovård samt preventivmedelsrådgivning, cytologisk provtagning samt en ungdomsmottagning.

Patienter och blivande och nyblivna föräldrar har ett stort inflytande på vården. Vår övergripande strategi är att hälso- och sjukvård ska bedrivas med respekt, engagemang och kvalitet. Medarbetarna i vårt företag är vår absolut största tillgång. Att visa de vi möter i vår yrkesutövning och varandra är en mycket viktig värdegrund för oss på BB Stockholm/Family.

Barnbördshuset Stockholm AB/BB Stockholm är ett delägt dotterbolag till Praktikertjänst AB (51 %) och Danderyds sjukhus AB (49 %).