För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Förlossning

INFORMATION ON COVID-19 (new corona virus)
If you think you or your child may have been infected with the new virus Covid-...

Publicerad av Redaktör den 5 Juni, 2018 - 15:35
ekero drop-in

Mer information hittar du i den här PDF:en

Publicerad av Redaktör den 26 April, 2018 - 11:42
3års_elvis

Välkommen till det årliga besöket på BVC!

Barn utvecklas olika och vi ser fram emot att ta del av ditt barns utveckling.

Fokus ligger delvis ...

Publicerad av Redaktör den 22 Februari, 2018 - 16:50

Familjerådgivning vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Via hemkommunens hemsida hittar du mer information...

Publicerad av Redaktör den 11 April, 2017 - 14:39

Om du/ni har synpunkter eller klagomål på vården bör ni i första hand kontakta vårdchef eller verksamhetschef för den verksamhet som det berör....

Publicerad av Lena Molander den 3 April, 2017 - 09:16

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök som är...

Publicerad av Lena Molander den 3 April, 2017 - 08:42
HBTQ baby

Föreställningarna om hur en familj kan se ut växer fram och förändras i takt med en ökad öppenhet för olikheter och ifrågasättande av gamla normer.

...

Publicerad av Redaktör den 17 Februari, 2017 - 08:53

Vi träffar många föräldrar och nyfödda barn i vårt arbete vilket påminner oss om hur oerhört viktigt det är att arbeta för att bevara miljön för...

Publicerad av Redaktör den 7 Februari, 2017 - 13:41

What happens in the first visit with your midwife?

In the first meeting with your midwife we talk about your pregnancy, your health...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 13:43
Cellprovtagning

Visits for gynaecological cervix cancer (pap test) screening starts again

If you have had an invitation for cervix cancer screening...

Publicerad av Redaktör den 2 Februari, 2017 - 12:07

Sidor