Journal via nätet

Journal via nätet

Den 13 september beslutade landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting att alla landstingsägda och privata vårdgivare ska införa journalen via nätet. Senast i december 2017 ska alla patienter som vill kunna läsa sin journal via e-tjänsten 1177 Vårdguiden.

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök som är journalförda i TakeCare. Remisstatus ansluts preliminärt under hösten när fler vårdgivare inom SLL anslutit sig till tjänsten. Även mödravårdsinformation som är journalförd i Obstetrix kommer senare att anslutas till tjänsten.

Oavsett när respektive vårdgivare i Stockholms län inför Journal via nätet kommer den äldsta journalinformationen vara från den 1 januari 2016.

Om du har frågor om informationen du ser i din journal ska du kontakta den vårdgivare som skrivit informationen. För kontakt med BB Stockholm kan du maila oss: mailbox(@)bbstockholm.se

Läs mer här!