Journal via nätet

Journal via nätet

Den 13 september beslutade landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting att alla landstingsägda och privata vårdgivare ska införa journalen via nätet så att alla patienter som vill ska kunna läsa sin journal via e-tjänsten 1177 Vårdguiden.

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök som är journalförda i TakeCare. Remisstatus ansluts preliminärt under hösten när fler vårdgivare inom SLL anslutit sig till tjänsten.

Även viss mödravårdsinformation som är journalförd i Obstetrix kommer inom kort att anslutas till tjänsten. Patienter på BB Stockholm Familys barnmorskemottagningar kommer att kunna se journalförd information från 2007.

Oavsett när respektive vårdgivare i Stockholms län inför Journal via nätet kommer den äldsta journalinformationen vara från den 1 januari 2016 i TakeCare.

Om du har frågor om informationen du ser i din journal ska du kontakta den vårdgivare som skrivit informationen. För kontakt med BB Stockholm kan du maila oss: mailbox(@)bbstockholm.se

Läs mer här!