Mödrar i världen

Mödrar i världen

Mödrar i världen 1
Mödrar i världen 2
2012 startade BB Stockholm Family fonden ”Mödrar i Världen” i syfte att med ekonomiska medel stötta den planerade tvååriga barnmorskeutbildningen på masternivå i staden Moshi i norra Tanzania. Fonden har också för avsikt att samla in bland annat sjukvårdsmaterial till kvinno- och barnkliniken Majengo i samma stad.

Bakgrunden till detta initiativ är FN:s Milleniummål 5 som inte uppnåtts. Nästan 290 000 kvinnor dog 2013 i samband med graviditet eller förlossning. Det motsvarar drygt 800 kvinnor om dagen varav de flesta i utvecklingsländerna.

I Sverige behöver kvinnor normalt inte oroa sig när de blir gravida. Vi har bland den säkraste graviditets-och förlossningsvården i världen och det är oerhört ovanligt att mammor skadas allvarligt eller dör. Men så ser det inte ut runt om i världen. Enligt en rapport av organisationen Läkare utan gränser leder omkring 15 procent av graviditeterna i världen till livshotande komplikationer. Ofta är det enkla problem som blödningar och infektioner som orsakar dödsfallen.

Lösningen är enligt både organisationen och WHO att förbättra mödravården genom utbildning och bättre utrustning. I Tanzania är mödradödlighet nästan hundra gånger så vanligt som i Sverige. 450 av 100000 mödrar i Tanzania dör i samband med graviditet och förlossning. Men en förbättrad mödra- och förlossningsvård skulle rädda många liv.

I januari 2016 startade den planerade utbildningen för nio blivande barnmorskor. Utbildningen syftar till att höja barnmorskans kunskapsnivå och status genom att komplettera deras sjuksköterskeutbildning och ge ökad kunskap om vård i samband med graviditet, förlossning och osäkra aborter.

Studenterna kan nu komplettera sin yrkeserfarenhet med en tvåårig masterutbildning vilket är ett steg i rätt riktning för att höja kunskapsnivån inom området kvinnors - och barns hälsa. Samtliga studenter bekostar själva sin utbildning och BB Stockholm Family´s stipendium kommer att kunna ge dem ekonomiskt stöd för att fullfölja den utbildning som påbörjats.

Hösten 2012 besökte Marycelina Msuya, som är rektor för utbildningen, Stockholm. Hon föreläste för oss på BB Stockholm Family och berättade hur tacksam hon är för stödet från fonden.
– Barnmorskeutbildningen är den första på högskolenivå i Tanzania och betyder mycket för att höja yrkets status och kunskapsnivån, berättade hon. Vidare sa rektor Msuya att deras resurser är knappa och att de är tacksamma för alla bidrag och väldigt glada att BB Stockholm Family är med och stöttar deras studenter.

Initiativtagare till fonden är Katarina Volgsten, chefbarnmorska på BB Stockholm Family. I november 2014 åkte hon till Tanzania med bland annat 60 kilo trätrattar, läroböcker, kollegieblock och pennor till de blivande barnmorskorna. Då fonden också bidrar med sjukvårdsmaterial till en förlossningsklinik i staden Moshi, lämnades det också över allt från instrument, suturmaterial, kompresser och sprutor till skyddshandskar och leksaker.

Hösten 2016 skänkte Ultraljudsbarnmorskorna i Stockholm en ultraljudsapparat till fonden som ska förmedlas till kliniken Majengo i Moshi, eller annan lämplig mottagare, en livsviktig gåva som kan bidra till att förbättra vården för många kvinnor.

Under 2017 kommer de första ekonomiska medlen till studenterna att delas ut. Insamlingen till fonden kommer att fortsätta för att kunna ge stipendium till kommande studenter samt att kunna transportera den ultraljudsapparat vi fått.

Vi är oerhört tacksamma för varje krona som skänks till fonden. Även små bidrag gör stor skillnad och kan i slutänden rädda liv. Har du sjukvårdsmateriel eller leksaker att skänka är det också välkommet.

Kontakta Katarina Volgsten på BB Stockholm Family via mail katarina.volgsten(@)bbsfamily.se

Vill du lämna ett ekonomiskt bidrag till fonden sätt in valfri summa på
plusgiro 91201-4 Märk inbetalningen med ”Mödrar i världen”.