Miljöpolicy för BB Stockholm Family

Miljöpolicy för BB Stockholm Family

iso-14001-small

BB Stockholm Family bedriver vård i samband med graviditet och barnafödande, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning, ungdomsmottagning samt barnhälsovård. Vi träffar många nyfödda barn och deras familjer i vårt arbete och det ger oss en påminnelse om hur viktigt det är att arbeta för att bevara miljön till kommande generationer.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar för att:

  • verka för en miljöanpassad läkemedelshantering

  • hantera vårt avfall på bästa miljöbesparande sätt

  • dra ner på pappersanvändningen

  • företaget arbetar för att använda ekologiska och miljömärkta produkter

Vår verksamhet följer lagar, förordningar och andra krav.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att informera, inspirera, motivera och ta till vara engagemang hos våra medarbetare och patienter i miljöfrågor. Miljöpolicyn är kommunicerad och underhållen av alla medarbetare och finns på vår hemsida för allmänheten. Miljöpolicyn utgör grunden för att fastställa och följa upp våra miljömål.

Respekt, engagemang och kvalitet utmärker den vårdidé som BB Stockholm erbjuder.

 

Katarina Mattsson
Verksamhetschef för BB Stockholm Family