Smärtlindring

Smärtlindring

Smärtlindring
Det finns många olika sorters smärtlindring att tillgå under en förlossning, icke-medicinsk och medicinsk. Stödet från partner/medföljare och personal är viktigt för att du som föder ska känna dig trygg.

Vi uppmuntrar till rörelse och lägesändringar under födseln både i smärtlindrande syfte och för att underlätta barnets nedträngande. I våra fina födelserum kan vi erbjuda pall, pilatesboll och gåbord för att underlätta detta.

Läs mer om förlossningssmärta här

Icke-medicinsk smärtlindring

Massage/tryck, värme, bad/dusch, rörelse (gunga, dansa), profylaxandning, TENS, akupunktur och sterila vatteninjektioner.

Läs mer om icke-medicinsk smärtlindring här

Medicinsk smärtlindring

Lustgas, epiduralblockad, spinalblockad, PDB.

Information om lustgas till blivande föräldrar

Läs mer om medicinsk smärtlindring här