Med anledning av det förbättrade smittläget i Stockholm möjliggör vi nu även att en vårdnadshavare/medföljare utöver mor kan följa med till återbesöket för barnet. Det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon på vår avdelning. Våra informationskvällar i DS aula fortsatt inställda. Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Vart är vi på väg?

Redaktör
24 May, 2019 - 16:16

Vart är vi på väg?

kristina-müller

I 30 år har jag varit barnmorska. Jag har alltid varit intresserad av amning och hur turerna gått över tid vad gäller kvinnors tänkande och tyckande kring detta stundtals stekheta ämne. Under sista tiden har jag reflekterat kring hur debatten kring amning, satsningen generellt och kvinnors inställning till amning sett ut över tid.

För 30 år sedan, idag, om 30 år.

Minskningen av amning på 70-talet ledde till att vårdpersonal blev medvetna om WHO:s och Unicefs 10 steg för lyckad amning, och att sjukhusen certifierades enligt Babyfriendly Hospitals tidigt på 90-talet. Amningsmedvetenheten ökade och statistiken likaså. Man satsade på att utbilda både barnmorskor på MVC och BVC-sjuksköterskor. I Stockholm hade vi Amningsmottagningar på alla sjukhus som stöd.

Idag är det nya kvinnor, familjer och generationer som är både gravida och nya makthavare. Vad har hänt med amningsstatistiken? Jo den har minskat. Hur kommer det sig och vad påverkar? Påverkar det att jämställdhetsdebatten alltid är en het och viktig potatis? Har kvinnan och paret tillgång till information om amning på ett adekvat sätt redan under graviditeten?

Idag är amningsmottagningarna nedmonterade i Stockholm till ett minimum och vad signalerar det? Politiker i Region Stockholm och HSF (Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen) fördelar pengar till sjukhusen som i sin tur kanske inte har råd att prioritera stödet för kvinnor med amningsproblem. Amningsuppdragen ligger idag på klinikerna, i alla fall de första 7 dagarna, och därefter på BVC. Där kan man ta hand om basal amningsproblematik men den komplicerade amningen har AMSAK-amningsspecialistmottagningar i centrum av Stockholm tagit hand om. AMSAK (amningssakkunniga) är en grupp som kommer att bestå men projektet där AMSAK driver egna amningsmottagningar och har barnmorskor med spetskompetens inom amning går ut 2020. Diskussionerna nu under våren 2019 går höga kring vad som ska hända när projekttiden går ut. Läggs mottagningarna ner har vi enbart klinikerna och BVC att tillgå med en klart lägre amningskompetens att erbjuda. Personalen med spetskompetens slarvar man bort och kvinnorna blir de som blir lidande. Som jag ser det, har kvinnor idag stor tillgång till amningsinformation, både digitalt, i bokform och via föreläsningar. I alla fall i teorin. Barnmorskor på MVC behöver dock fortsätta prata amning och hud-mot-hud redan under graviditeten för att öka medvetenheten så att varje kvinna/par kan göra aktiva val när det gäller amningen.

Att amma har kvinnor gjort i alla tider. Det var tvunget för att få barnet att överleva. Fungerade inte amningen av någon anledning så fick någon annan amma barnet - en amma. Idag kan vi göra aktiva val och barn överlever utan amning, det vet vi, men utvecklingen vad gäller komplikationer och rådgivning har utvecklats de sista decennierna. Detta är ju något vi vill ta till vara på och som vi vill ska komma kvinnorna till del så att kvinnor slipper traumatiserade amningsminnen och som på sikt kan göra att amningsstatistiken vänder.

Nedmonterad amningsinformation och kunskap i kombination med att politiker och makthavare bortprioriterat amningen gör att jag känner en stor oro för framtiden. Lika naturligt som att få stöd och hjälp när man väntar barn ska det vara att få stöd under amningen. En självklarhet helt enkelt. Jag vill ju inte tro att det beror på att vi inte ska satsa på kvinnosjukvården i vårt höginkomstland, ett land som haft en stor medvetenhet och varit ett föregångsland vad gäller amning. I Sverige har vi den längsta föräldraledigheten i världen och det skapar positiva förutsättningar för de kvinnor som vill amma, så tillsammans behöver vi skapa opinion så att även våra döttrar och kommande generationer ska kunna få en adekvat hjälp. Vi ser gärna att pendeln slår åt andra hållet nu så att vi om 30 år har kommit längre än idag och för 30 år sedan. Våga ställ krav på politiker och makthavare. Vi behöver er hjälp ni som är den nya generationen att driva amningen vidare.

Våga kräva amningsstöd!

Kristina Müller
Chefbarnmorska
BB Stockholm Family City

Kommentarer

Hej! Håller med om mycket men vill tillägga att det vore till stor hjälp för gravida kvinnor att även få höra att det blir fina å bra barn även när dom föds upp på ersättning. Kunskap kring problematiken kort tung/läppband behöver även bli bättre redan på BB/tidigt besök BVC för att underlätta amning för dom kvinnor som vill!

Kommentera

CAPTCHA
Den här frågan är till för att försäkra oss om att du är en människa och för att förhindra automatiska spam-kommentarer.
3 + 3 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka är BB Stockholm ett miljöcertifierat företag och det känns viktigt med ett fortsatt strukturerat miljöarbete. För oss...

Publicerad av Tove Nordenberg den 22 September, 2018 - 19:38
barmorska-och-kvinna-i-samtal

Vi lever i en hektisk värld både privat och i jobbet, i alla fall många av oss. Den är dessutom i stor utsträckning digitaliserad.

Om man som...

Publicerad av Redaktör den 6 September, 2018 - 13:53
amningsmottagning

Vi barnmorskor har varit stolta över att det funnits Amningsmottagningar på de flesta sjukhus, något som gynnat de som vill amma men som haft det trassligt...

Publicerad av Redaktör den 8 Juni, 2018 - 09:45
KristinaMüller

Sverige har varit känt för sin fantastiska vård och sina låga siffror både vad gäller mödradödlighet och barnadödlighet om man ser till omvärlden. Den...

Publicerad av Redaktör den 18 May, 2018 - 15:07

Det innebär alltid en viss anspänning att bistå en kollega som ska föda, lite samma känsla som när en offentlig person föder barn. Jag hamnar i någons...

Publicerad av Tove Nordenberg den 11 May, 2018 - 20:47
föräldrakollen

Tiden när man väntar barn och är nybliven förälder är en tid full av frågor och funderingar, och i Föräldrakollen diskuteras det mesta. Podden släpps en...

Publicerad av Redaktör den 2 May, 2018 - 11:33
Kristina-m

”Jag vet inte hur jag ska göra med amningen nu när jag ska ha barn igen.

Förra gången hade jag lite ont i vårtorna inledningsvis men det...

Publicerad av Redaktör den 13 April, 2018 - 09:56
babygruppen_logo

Jag arbetar speciellt med utbildning och utveckling av vårt utbud och koncept. Bland våra kurser som vi erbjuder till blivande föräldrar brinner jag lite...

Publicerad av Redaktör den 23 Mars, 2018 - 10:53
kungsholmenreception

För 10 år sedan öppnade BB Stockholm sin fjärde barnmorskemottagning. Då hette vi Barnmorskorna Västermalm och bestod av ungefär halva personalstyrkan...

Publicerad av Redaktör den 2 Mars, 2018 - 17:47
ammandebarn

Erfarenhet och forskning visar på samma sak - kunskap om amning ökar chanserna för en lyckad amningsstart. Eventet görs i samarbete med Babygruppens...

Publicerad av Redaktör den 28 Februari, 2018 - 18:25

Sidor