Läs aktuell information om det nya coronaviruset på vår startsida. Uppdaterat 2020-04-30.

Vart är vi på väg?

Redaktör
24 May, 2019 - 16:16

Vart är vi på väg?

kristina-müller

I 30 år har jag varit barnmorska. Jag har alltid varit intresserad av amning och hur turerna gått över tid vad gäller kvinnors tänkande och tyckande kring detta stundtals stekheta ämne. Under sista tiden har jag reflekterat kring hur debatten kring amning, satsningen generellt och kvinnors inställning till amning sett ut över tid.

För 30 år sedan, idag, om 30 år.

Minskningen av amning på 70-talet ledde till att vårdpersonal blev medvetna om WHO:s och Unicefs 10 steg för lyckad amning, och att sjukhusen certifierades enligt Babyfriendly Hospitals tidigt på 90-talet. Amningsmedvetenheten ökade och statistiken likaså. Man satsade på att utbilda både barnmorskor på MVC och BVC-sjuksköterskor. I Stockholm hade vi Amningsmottagningar på alla sjukhus som stöd.

Idag är det nya kvinnor, familjer och generationer som är både gravida och nya makthavare. Vad har hänt med amningsstatistiken? Jo den har minskat. Hur kommer det sig och vad påverkar? Påverkar det att jämställdhetsdebatten alltid är en het och viktig potatis? Har kvinnan och paret tillgång till information om amning på ett adekvat sätt redan under graviditeten?

Idag är amningsmottagningarna nedmonterade i Stockholm till ett minimum och vad signalerar det? Politiker i Region Stockholm och HSF (Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen) fördelar pengar till sjukhusen som i sin tur kanske inte har råd att prioritera stödet för kvinnor med amningsproblem. Amningsuppdragen ligger idag på klinikerna, i alla fall de första 7 dagarna, och därefter på BVC. Där kan man ta hand om basal amningsproblematik men den komplicerade amningen har AMSAK-amningsspecialistmottagningar i centrum av Stockholm tagit hand om. AMSAK (amningssakkunniga) är en grupp som kommer att bestå men projektet där AMSAK driver egna amningsmottagningar och har barnmorskor med spetskompetens inom amning går ut 2020. Diskussionerna nu under våren 2019 går höga kring vad som ska hända när projekttiden går ut. Läggs mottagningarna ner har vi enbart klinikerna och BVC att tillgå med en klart lägre amningskompetens att erbjuda. Personalen med spetskompetens slarvar man bort och kvinnorna blir de som blir lidande. Som jag ser det, har kvinnor idag stor tillgång till amningsinformation, både digitalt, i bokform och via föreläsningar. I alla fall i teorin. Barnmorskor på MVC behöver dock fortsätta prata amning och hud-mot-hud redan under graviditeten för att öka medvetenheten så att varje kvinna/par kan göra aktiva val när det gäller amningen.

Att amma har kvinnor gjort i alla tider. Det var tvunget för att få barnet att överleva. Fungerade inte amningen av någon anledning så fick någon annan amma barnet - en amma. Idag kan vi göra aktiva val och barn överlever utan amning, det vet vi, men utvecklingen vad gäller komplikationer och rådgivning har utvecklats de sista decennierna. Detta är ju något vi vill ta till vara på och som vi vill ska komma kvinnorna till del så att kvinnor slipper traumatiserade amningsminnen och som på sikt kan göra att amningsstatistiken vänder.

Nedmonterad amningsinformation och kunskap i kombination med att politiker och makthavare bortprioriterat amningen gör att jag känner en stor oro för framtiden. Lika naturligt som att få stöd och hjälp när man väntar barn ska det vara att få stöd under amningen. En självklarhet helt enkelt. Jag vill ju inte tro att det beror på att vi inte ska satsa på kvinnosjukvården i vårt höginkomstland, ett land som haft en stor medvetenhet och varit ett föregångsland vad gäller amning. I Sverige har vi den längsta föräldraledigheten i världen och det skapar positiva förutsättningar för de kvinnor som vill amma, så tillsammans behöver vi skapa opinion så att även våra döttrar och kommande generationer ska kunna få en adekvat hjälp. Vi ser gärna att pendeln slår åt andra hållet nu så att vi om 30 år har kommit längre än idag och för 30 år sedan. Våga ställ krav på politiker och makthavare. Vi behöver er hjälp ni som är den nya generationen att driva amningen vidare.

Våga kräva amningsstöd!

Kristina Müller
Chefbarnmorska
BB Stockholm Family City

Kommentarer

Hej! Håller med om mycket men vill tillägga att det vore till stor hjälp för gravida kvinnor att även få höra att det blir fina å bra barn även när dom föds upp på ersättning. Kunskap kring problematiken kort tung/läppband behöver även bli bättre redan på BB/tidigt besök BVC för att underlätta amning för dom kvinnor som vill!

Kommentera

CAPTCHA
Den här frågan är till för att försäkra oss om att du är en människa och för att förhindra automatiska spam-kommentarer.
1 + 19 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.
besök 1

Först hade vi besök av två barnmorskor från Nursing School Fudan Universitet i Shanghai. Syftet med deras besök var att få inspiration och en modell till en...

Publicerad av Redaktör den 15 September, 2017 - 16:08
Margaux och Kristina

Jag har känt Margaux Dietz sedan hon var en liten tjej via min son. Hon är en chosefri och positiv person som alltid har många järn i elden. Under de...

Publicerad av Kristina Müller den 29 Juni, 2017 - 12:56

Vi vill påminna om vårt event 20/6. Har du fått förhinder meddela Margaux Dietz på hennes mail. Väntelistan är lång.....

BB Stockholm Family bjuder...

Publicerad av Kristina Müller den 2 Juni, 2017 - 12:58
Internationella kvinnodagen

I dag firar vi den internationella kvinnodagen och i Sverige har vi firat denna dag sedan 1912. Nittonhundra sjuttiosju uppmärksammades den...

Publicerad av Ingela Wiklund den 8 Mars, 2017 - 13:17

På BB Stockholm satsar vi på en hemmalik miljö där du som ska föda kan känna dig trygg och väl omhändertagen. Följ med vår barnmorska Tove när hon berättar...

Publicerad av Redaktör den 1 Februari, 2017 - 15:46

Upprinnelsen var en diskussion om ”Bishops score” som i korthet är en bedömning av livmodertappens mognad inför igångsättning av en förlossning. Det som...

Publicerad av Ingela Wiklund den 31 Januari, 2017 - 17:03
Baby

Barnafödande har alltid engagerat människor, kanske just därför att alla har en relation till det. Har man inte fött barn själv, finns alltid vänner, syskon...

Publicerad av Redaktör den 26 Januari, 2017 - 13:53

Bäckenbottenträning är viktigt även för dig som fött via kejsarsnitt. Knipträningen är viktigt för att hålla bäckenbotten stark och minska risken...

Publicerad av Redaktör den 17 Januari, 2017 - 17:03

Sidor