BVC

Ultraljud och fosterdiagnostik
Ultraljud

En rutinmässig ultraljudsundersökning erbjuds alla gravida kring graviditetsvecka 18- 19. Syftet är att fastställa graviditetens...

Publicerad av Redaktör den 15 Januari, 2017 - 14:27

På inskrivningssamtalet pratar vi om graviditeten, din hälsa, om förväntningar och oro som ni kanske har. Vi talar om kost, motion, droger,...

Publicerad av Redaktör den 14 Januari, 2017 - 16:17
Oönskad graviditet

Att göra abort innebär att man avbryter en graviditet. I Sverige har kvinnan rätt att själv fatta beslut om abort till och med graviditetsvecka 18...

Publicerad av Redaktör den 14 Januari, 2017 - 14:01
Könssjukdomar BMM

Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna och framförallt kan man bli smittad genom oskyddat samlag.

Klamydia orsakas av en...

Publicerad av Redaktör den 14 Januari, 2017 - 13:47
Cellprovtagning

Kvinnor mellan 23 och 49 år kallas vart tredje år, kvinnor mellan 50 och 64 år kallas vart femte år. Om du redan har tagit ett cellprov mellan två...

Publicerad av Redaktör den 14 Januari, 2017 - 13:19
Preventivmedel

På våra barnmorskemottagningar får du träffa barnmorskor med erfarenhet som kan hjälpa dig med att:

  • Hitta den...

Publicerad av Redaktör den 14 Januari, 2017 - 12:43
Alkohol och droger

Är du förälder och orolig för ditt barn när det gäller alkohol och droger kan du ringa och rådgöra med sjuksköterskan:  

Sjuksköterskan hos Mini...

Publicerad av Redaktör den 12 Januari, 2017 - 19:38
Fältverksamheten

Med oss kan du prata om allt, för nöjes skull eller om du behöver hjälp. Vi jobbar både dag- och kvällstid, och du kan nå oss på telefon eller mejl.

...

Publicerad av Redaktör den 12 Januari, 2017 - 19:26
Må dåligt

Vill du prata med en vuxen om hur du mår?

På mottagningen finns en kurator du kan boka tid med för samtal. Det...

Publicerad av Redaktör den 12 Januari, 2017 - 19:01
HBTQ

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H och B handlar om sexuell...

Publicerad av Redaktör den 12 Januari, 2017 - 18:46

Sidor