Ägarförändring på BB Stockholm

23 Mars, 2023 - 13:54

Ägarförändring på BB Stockholm

Prima Vård, ett svenskt vårdbolag, köper Aleris ägarandel (51%) i BB Stockholm och BB Stockholm Family. Danderyds Sjukhus äger fortsatt övriga 49%

Aleris, som senaste åren stått som majoritetsägare av BB Stockholm och BB Stockholm Family, har sålt sin andel till Prima Vård. Försäljningen innefattar all verksamhet inom Barnbördshuset Stockholm AB - förlossningsklinik, amningsmottagning, barnavårdscentral samt fyra barnmorskemottagningar i Region Stockholm. Danderyds sjukhus står kvar som ägare till 49%, precis som tidigare.

All verksamhet kommer att bedrivas som vanligt.

För alla er vårdtagare - patienter, blir det ingen skillnad mot tidigare. 

Om Prima Vård

Prima Vård är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykiatri, beroendevård och företagshälsovård med cirka 100 vårdmottagningar och omkring 500 000 listade patienter i hälften av Sveriges regioner. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Här kan ni läsa mer om företaget.