För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Aktuellt

INFORMATION OM COVID-19 (nya coronaviruset). Om du tror att du eller ditt barn kan ha blivit smittad av det nya viruset Covid-19 ska du ringa 1177 för råd om vad du ska göra. Är du inte sjuk men har allmänna frågor om Covid-19? Ring det nationella informationsnumret 113 13. Vid kontakt med oss vid förlossningsstart kommer du att tillfrågas om eventuella symtom på övre luftvägsinfektion som hosta och feber. Uppdaterat 2020-12-20. Klicka på "Läs mer".

Gravida uppmanas till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19

Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19. Nya studier visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Flera svenska studier är på gång och Folkhälsomyndigheten har fått ta del av ännu så länge opublicerade uppgifter som visar på en viss förhöjd risk för mamman för bland annat blodproppar, och för preeklampsi, så kallad havandeskapsförgiftning. Folkhälsomyndigheten har därför förstärkt sina rekommendationer om att gravida ska vara extra försiktiga. Detta gäller alla gravida och särskilt i slutet av graviditeten från och med graviditetsvecka 36 och inför förlossningen.

Risken för allvarlig sjukdom kan också öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma.

Alla gravida bör allmänt vara extra noggranna med att följa de rekommendationer som finns om att hålla avstånd, vara noga med handhygien, samt undvika sociala kontakter utanför en mindre krets och undvika trängsel.

Gravida bör inte heller utsättas för smittorisk på sin arbetsplats. Den typen av risk förekommer framförallt inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Folkhälsomyndigheten uppmanar också alla gravida att vaccinera sig mot den vanliga säsongsinfluensan.

Förlossning och BB/eftervård

På grund av den pågående Covid-19 pandemin vill vi inte hålla kvar familjer på kliniken längre än nödvändigt. För de allra flesta familjer är kriterier för hemgång uppfyllda vid 6 timmar efter födseln. Undantag gäller kvinnor som genomgått kejsarsnitt eller drabbat av annan komplikation i samband med födseln samt fall där barnet kräver särskild vård och omhändertagande.

På BB Stockholm vill vi göra allt vi kan för att minska smittspridning och oro för Covid – 19. Vi har därför beslutat att den födande kvinnan endast kan ha med sig en partner samt eventuellt en doula under födsel. På eftervården är en medföljande person välkommen. Den medföljande får inte ha några tecken på infektion i luftvägarna eller feber.

Inläggning i slutenvård under graviditet och för igångsättning

Vid inläggning på kliniken på grund av graviditetskomplikation, antenatalt (ej födsel) kan medföljande person (partner) ej erbjudas att övernatta eller stanna på avdelningen under dagtid men vid eventuell igångsättning får medföljande person kvarstanna.

Specialistmödravård

På grund av den pågående corona-pandemin har vi på BB Stockholms specialistmödravård genomfört ett flertal förändringar i syfte att minska smittspridningen.

Partner kan under pandemin inte ges möjlighet att följa med på besök på specialistmödravården. Vi uppmuntrar istället partner att delta vid besöket på distans via tex telefon eller Facetime.

Vi försöker i stor utsträckning erbjuda den gravida videobesök med läkare eller barnmorska de gånger det är lämpligt och möjligt med tanke på besökets art.

Vi följer Region Stockholms rekommendationer vilket innebär att besökande inom öppenvård bör använda munskydd. Vi tillhandahåller munskydd till de som inte har eget.

Det är av största vikt att du som är gravid ringer till oss vid eventuella infektionstecken inför ditt besök. Detta för att vi tillsammans ska kunna bedöma om det är möjligt att senarelägga besöket. I det fall det är nödvändigt att ditt besök genomförs på avtalad tid behöver vi diskutera hur detta ska genomföras på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Informationsmöten och kurser

Alla våra kurser för gravida på Kungsholmen och Danderyds Sjukhus är inställda tillsvidare. Videolänk med information och föräldrakurs finns på vår hemsida.

BVC och Amningsmottagning

På BVC och Amningsmottagningen försöker vi att minimera antalet besökare och ber er att endast en förälder kommer på bokade besök, undantag kan göras för föräldrar med tvillingar. Syskon får inte följa med.

Barnmorskemottagningar

Fr o m 2021-07-15 är vi glada över att återigen hälsa din partner välkommen med på besöken på barnmorskemottagningen.

Drop-in: Från och med 2020-03-16 tills vidare är alla drop-in mottagningar stängda för preventivmedel och cellprovtagning. Vi erbjuder istället bokningsbara tider via telefon och 1177:

1177 - BB Stockholm family City 
1177 - BB Stockholm Family Ekerö 
1177 - BB Stockholm Family Kungsholmen 

Cellprovtagning

Efter uppehåll relaterat till coronapandemin startar vi med gynekologisk cellprovtagning igen fr o m vecka 35, 2021.

För att minska risk för smittspridning och trängsel i väntrum enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation är våra drop-in-mottagningar fortsatt stängda. Du kommer istället få en kallelse till en bokad tid när det är dags för dig att ta cellprov.

Du som blev kallad 2021 och ännu inte tagit ditt prov ska invänta en ny kallelse. Det är den mottagning som står angiven på kallelsen som utför provtagningen.

Covid-19 och graviditet och födsel

Vi får många frågor om Covid -19 (Corona virus) graviditet och förlossning. Här kommer några frågor och svar baserade på aktuell forskning och klinisk erfarenhet och aktuella riktlinjer.

Vad kan jag göra för att minska risken för att infekteras av Corona virus?

Tvätta dina händer ofta, innan och efter måltider, efter toalettbesök och i övrigt regelbundet under dagen. Tvål och vatten fungerar bra men lägg ned tid på handtvätt, slarva inte. Handsprit är effektivt mot detta virus. Håll avstånd till andra undvik restaurangbesök och andra situation där många människor samlas.

Vad gäller vid resor?

Följ myndigheternas råd när det gäller resande till vissa regioner. För närvarande avråds alla från icke nödvändiga resor. Vi skriver inga intyg för resor just nu.

Vad ska jag göra om jag tror att jag drabbats av Corona virus eller har blivit exponerad genom någon infekterad person?

Tecken på Corona virus är hög feber och/eller en ny kontinuerlig hosta, halsont, muskelvärk, huvudvärk och svårighet att andas i vissa fall. Håll dig hemma och kontakta 1177 för råd. Du ska inte besöka vården såvida du inte är så sjuk att du behöver vård på akutsjukhus.

Om du är hemma på grund av misstanke om Corona virus infektion bör du kontakta din barnmorska och informera om detta. Det gäller också om du har bekräftad infektion.

Om du har problem relaterade till din graviditet ringer du till den förlossningsklinik där du är listad. Du ska då uppge att du har symtom som kan vara tecken på Coronavirus. Barnmorska/koordinator på kliniken kommer instruera dig hur du ska gå till väga för att komma till sjukhus eller ge dig råd i övrigt.

På sjukhus i Stockholm provtas just nu endast patienter som kräver slutenvård. Inga anhöriga provtas. När det är dags att föda barn ska din medföljande person vara helt frisk. På alla kliniker/sjukhus gäller begränsningen att endast en närstående får vara med under födsel. Frisk Doula får vara närvarande.

Just nu förändras läget från dag till dag och riktlinjer för vad som gäller kan därför förändras. Tänk på att visa hänsyn och omtanke om varandra. Håll dig hemma om du har symtom på virusinfektion till och med två dagar efter att symtomen avklingat.

 

Läs mer

Blogg

Amningsevent hos BB Stockholm Family Sickla

Du kommer möta chefsbarnmorskan Pernilla Kahlroth som samtalar med Malin Gustavsson, barnmorska från vår egen Amningsmottagning om amning och jämställdhet....

Inbjudan evenemang

En graviditet är ett nytt skede i livet och frågorna säkert många kring hur graviditeten påverkar din sexuella hälsa. Kanske känner du också en viss oro...

Julhälsning

Det har varit ett år med stora utmaningar för oss alla, i familjer, på fritiden,  i samhället, på arbetet och inte minst i sjukvården. Tack för den...

Nyheter

BB Stockholm Family Sickla

Välkommen till oss på BB Stockholm Family Sickla! Vi finns på...

Barnmorskorna Kolbrún Aronsdóttir och Åsa Georgii från BB Stockholm Family informerar om gravidrelaterade fysiska förändringar, psykiska förändringar,...

BBS gravid

TeleQ innebär att du blir uppringd en viss tid – ingen mer väntetid i telefonkö!

Videosamtal

Du kan boka rådgivningssamtal...