Läs aktuell information om det nya coronaviruset på vår startsida. Uppdaterat 2020-10-05.

Aktuellt

INFORMATION OM COVID-19 (nya coronaviruset). Om du tror att du eller ditt barn kan ha blivit smittad av det nya viruset Covid-19 ska du ringa 1177 för råd om vad du ska göra. Är du inte sjuk men har allmänna frågor om Covid-19? Ring det nationella informationsnumret 113 13. Vid kontakt med oss vid förlossningsstart kommer du att tillfrågas om eventuella symtom på övre luftvägsinfektion som hosta och feber. Uppdaterat 2020-10-05. Klicka på "Läs mer".

 

Förlossning och BB/eftervård

På grund av den pågående Covid-19 pandemin vill vi inte hålla kvar familjer på kliniken längre än nödvändigt. För de allra flesta familjer är kriterier för hemgång uppfyllda vid 6 timmar efter födseln. Undantag gäller kvinnor som genomgått kejsarsnitt eller drabbat av annan komplikation i samband med födseln samt fall där barnet kräver särskild vård och omhändertagande.

På BB Stockholm vill vi göra allt vi kan för att minska smittspridning och oro för Covid – 19. Vi har därför beslutat att den födande kvinnan endast kan ha med sig en partner samt eventuellt en doula under födsel. På eftervården är en medföljande person välkommen. Den medföljande får inte ha några tecken på infektion i luftvägarna eller feber.

Inläggning i slutenvård under graviditet och för igångsättning

Vid inläggning på kliniken på grund av graviditetskomplikation, antenatalt (ej födsel) kan medföljande person (partner) ej erbjudas att övernatta eller stanna på avdelningen under dagtid men vid eventuell igångsättning får medföljande person kvarstanna.

Specialistmödravård

För att minska risken för smittspridning av Covid -19 kontrollerar vi nu att alla som ska komma på bedömning på specialistmödravården inte har symtom från luftvägarna. Partner kan inte följa med på detta besök utan måste vänta utanför sjukhuset, det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon på hela sjukhuset.

Vi erbjuder möjligheten att genomföra vissa besök via video eller telefon.

Ring oss om du inte kan komma pga sjukdom, eller önskar ett telefonbesök istället.

Informationsmöten och kurser

Alla våra kurser för gravida på Kungsholmen och Danderyds Sjukhus är inställda från och med 16/3 tillsvidare. Videolänk med information och föräldrakurs finns på vår hemsida.

BVC och Amningsmottagning

På BVC och Amningsmottagningen försöker vi att minimera antalet besökare och ber er att endast en förälder kommer på bokade besök, undantag kan göras för föräldrar med tvillingar. Syskon får inte följa med.

Barnmorskemottagningar

På våra barnmorskemottagningar försöker vi minimera antalet besök med anhörig. Här kan vi tyvärr inte heller ta emot gravidas partners.

Drop-in: Från och med 16/3- tills vidare är alla drop-in mottagningar stängda för preventivmedel och cellprovtagning. Vi erbjuder istället bokningsbara tider via telefon och 1177:

1177 - BB Stockholm family City 
1177 - BB Stockholm Family Ekerö 
1177 - BB Stockholm Family Kungsholmen 

Cellprovtagning

Efter uppehåll relaterat till coronapandemin startar vi med gynekologisk cellprovtagning igen fr o m vecka 34.

För att minska risk för smittspridning och trängsel i väntrum enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation är våra drop-in-mottagningar fortsatt stängda. Du kommer istället få en kallelse till en bokad tid när det är dags för dig att ta cellprov.

Du som blev kallad innan april 2020 och ännu inte tagit ditt prov ska invänta en ny kallelse. Det är den mottagning som står angiven på kallelsen som utför provtagningen.

Covid-19 och graviditet och födsel

Vi får många frågor om Covid -19 (Corona virus) graviditet och förlossning. Här kommer några frågor och svar baserade på aktuell forskning och klinisk erfarenhet och aktuella riktlinjer.

Vilken påverkan har viruset på gravida kvinnor?

För närvarande finns det begränsad information om Covid-19 och graviditet. Det finns just nu inget som tyder på att graviditet i sig innebär en ökad risk för att bli smittad med Covid-19. Däremot kan risken för allvarlig sjukdom öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck eller diabetes. Gravida som har någon av dessa riskfaktorer bör vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt. Det är också viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och kan innebära risker för den gravida kvinnan. Vi rekommenderar därför att gravida kvinnor vidtar försiktighetsåtgärder mot smitta inför förlossningen.

Vilken effekt har Corona viruset på mitt ofödda barn om jag drabbas av infektionen?

Eftersom detta är ett helt nytt virus är det mycket vi succesivt måste få kunskap om. Det finns just nu inget som tyder på en ökad risk för missfall. Det finns heller inget som tyder på att viruset passerar över till det ofödda barnet under graviditet (så kallad vertikal överföring). Det anses därför osannolikt att viruset skulle orsaka fostermissbildning. Några barn till gravida kvinnor som fötts i Kina har fötts lite för tidigt men det är osäkert om viruset i sig orsakat detta eller om läkarna beslutat att ”förlösa kvinnan” tidigare på grund av att hon varit sjuk. Studier har hittills inte påvisat viruset i bröstmjölk

Vad kan jag göra för att minska risken för att infekteras av Corona virus?

Tvätta dina händer ofta, innan och efter måltider, efter toalettbesök och i övrigt regelbundet under dagen. Tvål och vatten fungerar bra men lägg ned tid på handtvätt, slarva inte. Handsprit är effektivt mot detta virus. Håll avstånd till andra undvik restaurangbesök och andra situation där många människor samlas.

Vad gäller vid resor?

Följ myndigheternas råd när det gäller resande till vissa regioner. För närvarande avråds alla från icke nödvändiga resor. Vi skriver inga intyg för resor just nu.

Vad ska jag göra om jag tror att jag drabbats av Corona virus eller har blivit exponerad genom någon infekterad person?

Tecken på Corona virus är hög feber och/eller en ny kontinuerlig hosta, halsont, muskelvärk, huvudvärk och svårighet att andas i vissa fall. Håll dig hemma och kontakta 1177 för råd. Du ska inte besöka vården såvida du inte är så sjuk att du behöver vård på akutsjukhus.

Om du är hemma på grund av misstanke om Corona virus infektion bör du kontakta din barnmorska och informera om detta. Det gäller också om du har bekräftad infektion.

Om du har problem relaterade till din graviditet ringer du till den förlossningsklinik där du är listad. Du ska då uppge att du har symtom som kan vara tecken på Coronavirus. Barnmorska/koordinator på kliniken kommer instruera dig hur du ska gå till väga för att komma till sjukhus eller ge dig råd i övrigt.

På sjukhus i Stockholm provtas just nu endast patienter som kräver slutenvård. Inga anhöriga provtas. När det är dags att föda barn ska din medföljande person vara helt frisk. På alla kliniker/sjukhus gäller begränsningen att endast en närstående får vara med under födsel. Frisk Doula får vara närvarande.

Just nu förändras läget från dag till dag och riktlinjer för vad som gäller kan därför förändras. Tänk på att visa hänsyn och omtanke om varandra. Håll dig hemma om du har symtom på virusinfektion till och med två dagar efter att symtomen avklingat.

 

Läs mer

Blogg

Låt din sexuella hälsa blomma, ja tack men hur?

Tisdagen den 8 december, kl. 14.00 - 15.00, erbjuder BB Stockholm Family och Pistill ett kostnadsfritt webinar som handlar om hur du kan...

Lust och träning under graviditeten

Tisdagen den 24 nov, kl. 11.00-12.00, erbjuder BB Family Stockholm tillsammans med Pistill ett kostnadsfritt webinar som handlar om hur du...

Under våren fick BB Stockholm en ny majoritetsägare, Aleris (51 %). Minoritetsägare är som tidigare Danderyds sjukhus AB (49 %).  Aleris är ett av...

Nyheter

Videosamtal barnmorskemottagningar

Inför samtalet är det bra om du har tillgång till Mobilt Bank-id och att du laddat ner Appen Video Care.
Tänk på att internetkopplingen...

Kontakt och öppettider

Du får en bokad telefontid då vi ringer dig. Vid behov bokar vi därefter ett videomöte eller ett besök på mottagningen.

Mottagningen...