På BB Stockholm har vi både specialistmödravård och en förlossningsmottagning. Hit kan alla våra inskrivna mammor vända sig om graviditeten blir komplicerad. Specialistmödravården är öppen dagtid på vardagar och vår förlossningsmottagning är öppen dygnet runt. Du hittar oss på plan 4, målpunkt Q på Danderyds sjukhus.

Hit kan du ringa och vid behov komma på besök under din graviditet och de första dagarna efter utskrivning från vår förlossningsklinik. Mottagningen är alltid bemannad av en barnmorska samt en specialistläkare och ofta även en undersköterska. Vi samarbetar med samtliga barnmorskemottagningar i Stockholm. Vi nås på telefonnummer 08-123 570 20.

Dagtid har specialistmödravården bokade besök för planerade kontroller, ultraljud, förlossningsplanering och samtalsmottagning. Vår förlossningsmottagning tar emot akuta besök dygnet runt.
    Läs mer här!

    Kontakt

    Information om igångsättning i v 41 på BB Stockholm

    Här kan du läsa mer om den nya riktlinjen för kvinnor som när graviditetsvecka 41 i Stockholm.