Läs aktuell information om det nya coronaviruset på vår startsida. Uppdaterat 2020-10-05.
BB Stockholm bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård under graviditet, barnafödande och barnhälsovård samt preventivmedelsrådgivning, cytologisk provtagning samt en ungdomsmottagning.

BB Stockholm bedriver hälso- och sjukvård under graviditet samt barnafödande. Vi bedriver verksamhet vid tre barnmorskemottagningar, en BVC samt en ungdomsmottagning. På barnmorskemottagningarna sker vård under graviditet, preventivmedelsrådgivning och cytologisk cellprovtagning.

Patienter, blivande och nyblivna föräldrar har ett stort inflytande på vården. Vår övergripande strategi är att hälso- och sjukvård ska bedrivas med respekt, engagemang och kvalitet. Medarbetarna i vårt företag är vår absolut största tillgång. Att visa varandra och de vi möter i vår yrkesutövning respekt är en mycket viktig värdegrund för oss på BB Stockholm/Family.

Barnbördshuset Stockholm AB/BB Stockholm är ett delägt dotterbolag till Aleris AB (51 %) och Danderyds sjukhus AB (49 %).