Läs aktuell information om det nya coronaviruset på vår startsida.

Aktuellt

INFORMATION OM COVID-19 (Corona virus). Om du tror att du eller ditt barn kan ha blivit smittad av det nya viruset Covid-19 ska du ringa 1177 för råd om vad du ska göra. Är du inte sjuk men har allmänna frågor om Covid-19? Ring det nationella informationsnumret 113 13. Vid kontakt med oss vid förlossningsstart kommer du att tillfrågas om eventuella symtom på övre luftvägsinfektion som hosta och feber. Uppdaterat 2020-04-02. Klicka på "Läs mer".

  

På grund av den pågående Covid-19 pandemin kommer alla nyblivna föräldrar och barn skickas hem sex timmar efter barnets födsel. Undantag gäller kvinnor som genomgått kejsarsnitt eller drabbat av annan komplikation i samband med födseln samt fall där barnet kräver särskild vård och omhändertagande.

På BB Stockholm vill vi bidra till att minska smittspridning och oro för Covid – 19. Vi har därför beslutat att den födande kvinnan endast kan ha med sin partner eller en (1) annan person som stöd, (förutom eventuell Doula) Den medföljande får inte ha några tecken på infektion i luftvägarna eller feber. 

För att minska risken för smittspridning av Covid -19 kontrollerar vi nu att alla som ska komma på bedömning på specialistmödravården inte har symtom från luftvägarna. Det är viktigt att du och ditt eventuella sällskap är fullt friska och inte haft några symtom med tex feber eller hosta minst 48 timmar före besöket. Vi erbjuder också möjligheten att genomföra vissa besök via video eller telefon.

Vi försöker att minimera antalet besök med anhörig på specialistmödravården. Om du har särskilt skäl till eller stort behov av att ta med din partner som stöd kan vi göra undantag från denna regel i enskilda fall. Det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon på hela sjukhuset.

Vid inläggning på kliniken på grund av graviditetskomplikation, antenatalt (ej födsel) kan medföljande person (partner) ej erbjudas att övernatta på avdelningen.

Ring oss om du inte kan komma pga sjukdom, eller önskar ett telefonbesök istället.

Av samma anledning är informationsmötet till blivande födande inställt den 2 april samt aulaföreläsningen den 19/3. Alla våra kurser för gravida på Kungsholmen och Danderyds Sjukhus är inställda från och med 16/3 tillsvidare.

Till alla gravida på BB Stockholm/Familys mottagningar

Även på våra barnmorskemottagningar försöker vi minimera antalet besök med anhörig. Om du har särskilt behov av stöd av din partner kan vi göra undantag från denna regel i enskilda fall.

På BVC försöker vi också att minimera antalet besökare och ber er att endast en förälder kommer på bokade besök. Undantag kan göras för föräldrar med tvillingar.

Covid-19 och graviditet och födsel

Vi får just nu många frågor om Covid -19 (Corona virus) graviditet och förlossning. Här kommer några frågor och svar baserade på aktuell forskning och klinisk erfarenhet och aktuella riktlinjer

Vilken påverkan har viruset på gravida kvinnor?

Gravida kvinnor tycks inte bli mer svårt sjuka än andra om de drabbas av Covid-19. Eftersom detta är ett nytt virus är påverkan på en individuell nivå inte fullständigt känt. Man förväntar sig att en stor majoritet av gravida kvinnor som drabbas av viruset endast får milda eller moderata förkylningsliknande symtom med hosta och/eller feber. De svårare symtomen som lunginflammation tycks drabba äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar.

Vilken effekt har Corona viruset på mitt ofödda barn om jag drabbas av infektionen?

Eftersom detta är ett helt nytt virus är det mycket vi succesivt måste få kunskap om. Det finns just nu inget som tyder på en ökad risk för missfall. Det finns heller inget som tyder på att viruset passerar över till det ofödda barnet under graviditet (så kallad vertikal överföring). Det anses därför osannolikt att viruset skulle orsaka fostermissbildning. Några barn till gravida kvinnor som fötts i Kina har fötts lite för tidigt men det är osäkert om viruset i sig orsakat detta eller om läkarna beslutat att ”förlösa kvinnan” tidigare på grund av att hon varit sjuk.

Vad kan jag göra för att minska risken för att infekteras av Corona virus?

Tvätta dina händer ofta, innan och efter måltider, efter toalettbesök och i övrigt regelbundet under dagen. Tvål och vatten fungerar bra men lägg ned tid på handtvätt, slarva inte. Handsprit är effektivt mot detta virus. Undvik stora folksamlingar.

Vad gäller vid resor?

Följ myndigheternas råd när det gäller resande till vissa regioner. För närvarande avråds alla från icke nödvändiga resor. Vi skriver inga intyg för resor just nu.

Vad ska jag göra om jag tror att jag drabbats av Corona virus eller har blivit exponerad genom någon infekterad person?

Tecken på Corona virus är hög feber och/eller en ny kontinuerlig hosta. Håll dig hemma och kontakta 1177 för råd. Du ska inte besöka vården såvida du inte är så sjuk att du behöver vård på akutsjukhus. Om du är hemma på grund av misstanke om Corona virus infektion bör du kontakta din barnmorska och informera om detta. Det gäller också om du har bekräftad infektion. Om du har problem relaterade till din graviditet ringer du till den förlossningsklinik där du är listad. Du ska då uppge att du har symtom som kan vara tecken på Corona virus. Barnmorska/koordinator på kliniken kommer instruera dig hur du ska gå till väga för att komma till sjukhus eller ge dig råd i övrigt. På sjukhus i Stockholm provtas just nu endast patienter som kräver slutenvård. Inga anhöriga provtas. När det är dags att föda barn ska din medföljande person vara helt frisk. På flera sjukhus gäller begränsningen att endast en närstående får vara med. Frisk Doula får vara närvarande. Generellt är det lite olika riktlinjer på Stockholms kliniker vad gäller besök på specialistmödravård. På vissa sjukhus får man inte ta med närstående vid besök på mottagningen. Kontrollera med din klinik vad som gäller just där.

Just nu förändras läget från dag till dag och riktlinjer för vad som gäller kan därför förändras. Tänk på att visa hänsyn och omtanke om varandra. Håll dig hemma om du har symtom på virusinfektion till och med två dagar efter att symtomen avklingat

Med anledning av covid-19 (coronavirus) har barnmorskemottagningarna nu beslutat följande:

Drop-in mottagningar:
Från och med 16/3-17/4 är alla drop-in mottagningar stängda för preventivmedel och cellprovtagning. Vi erbjuder istället bokningsbara tider via telefon och 1177: 
1177 - BB Stockholm family City 
1177 - BB Stockholm Family Ekerö 
1177 - BB Stockholm Family Kungsholmen 

Cellprovtagning:
Alla cellprovtagningar för kallade patienter är inställda från och med 23/3 tillsvidare.

Kurser:
Från och med 16/3 tillsvidare är alla våra kurser, för gravida och för de som har fött, på Kungsholmen och Danderyds Sjukhus inställda.

 

 

Läs mer

Blogg

Marika

"Jag är väldigt glad över min tid på BB Stockholm! Jag har fått möjligheten att se stora delar av vårdkedjan med allt från preventivmedelsrådgivning,...

malawi_1

Vår barnmorska Ulrika har under 3 veckor varit på lärarutbyte i Malawi. Hon var där för att handleda och undervisa Karolinska Institutets...

andrea-vattenfödsel

Jag är nämligen också barnmorska, och har nu fött 2 av våra barn på den förlossningsklinik jag själv arbetar på. Första gången, för knappt 2 år sedan, då...

Nyheter

De flesta som fött barn upplever en tyngdkänsla i bäckenbotten. Musklerna har spänts ut och behöver veckor eller månader för att återhämta sig. Du kan...

detalj

Intyg av andra slag än ovan ingår inte i den fria mödravården och vi följer SLL:s taxa vad gäller kostnaden för dessa.

Reseåterbud, intyg till...

Badrum med pool

Att bada under förlossning
Att bada under förlossning kan främja och underlätta värkarbetet. På BB Stockholm har vi badkar i samtliga...