För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

BB Stockholm

BB Stockholm

BB Stockholm

Specialistmödravård på BB Stockholm

Att vänta och föda barn är en naturlig händelse i människors liv, men för den som ska få barn första gången är den upplevelse som väntar ovanlig och unik. Kanske glädjen blandas med en aning oro. Vad kommer nu att hända? Kommer vi att klara det här? Är allt normalt? För dig som känner oro inför förlossningen kan barnmorskan på din mottagning hjälpa dig med de frågor som dyker upp. Om du på grund av stark oro behöver tala med en barnmorska eller läkare för att bearbeta din oro och planera din förlossning i detalj är du välkommen till vår specialistmödravård. Remiss för detta får du av din barnmorska på den mottagning du går.

Vår specialistmödravård finns också till för dig som behöver specialiserad vård på grund av exempelvis diabetes eller koagulationsrubbningar. Mottagningen är också till för och för dig som har fått komplikationer under graviditeten, exempelvis havandeskapsförgiftning. På mottagningen gör vi de extrakontroller som just du behöver under graviditeten och vi gör en individuell planering av din förlossning.

På specialistmödravård jobbar vi även med vändningsförsök. Detta görs om ditt barn inte ligger med huvudet nedåt i senare delen av graviditeten. Ibland händer det att förlossningen inte startar spontant när graviditeten nått 42+0. Då väljer man att starta förlossningen genom en igångsättning. Ställningstagande till en igångsättning av förlossningen görs även den på specialistmödravården.

På vår specialistmödravård jobbar enbart specialistutbildade läkare, barnmorskor och undersköterskor som hjälper dig under din graviditet fram till en trygg förlossning.

Förlossningsvården på BB Stockholm

På vår förlossningsavdelning föds nästan 4 000 barn varje år. Att föda barn är trots det stora är en unik händelse i människors liv. Alla förlossningar är inte lika. Vi vill att du ska känna dig välkommen och trygg när det är dags att föda barn oavsett vem du är. Därför är vården hos oss utformad för att ta tillvara dina egna erfarenheter och önskemål. Vi tar emot alla gravida både de som behöver vård på sjukhus under graviditeten och när det blir dags att föda barn.

Läs mer här!

Specialistmödravård, förlossning och BB

Välkommen till BB Stockholms förlossning, specialistmödravård och BB på Danderyds sjukhus

BB

När barnet är fött börjar eftervården på BB.