Specialistmödravård

Specialistmödravård

På BB Stockholm har vi en mottagning för specialistmödravård dit alla våra inskrivna gravida kvinnor kan vända sig om graviditeten blir komplicerad. Du hittar oss på plan 4, målpunkt Q på Danderyds sjukhus.

Välkommen till Specialistmödravården på BB Stockholm! Här tar vi hand om de gravida som behöver extra kontroller under graviditeten på grund av komplikationer under graviditeten, bakomliggande sjukdom eller förlossningsrädsla. Ofta är det en barnmorska eller läkare på barnmorskemottagningen som skriver remiss till oss. Vi samarbetar med samtliga barnmorskemottagningar i Stockholm. Dagtid har vi bokade besök för kontroller, ultraljud, förlossningsplanering och samtalsmottagning. Vi tar emot akuta besök på vår förlossningsmottagning dygnet runt. 

Specialistmödravården skickar kallelser via Ekopost.  Det är en fördel om du har tillgång till den digitala brevlådan Kivra. I Kivra kommer du att kunna ta emot din kallelse från oss redan samma dag som den skickats och vi kan  lättare komma i kontakt med dig.

Vi ber er att stanna hemma om ni känner er sjuka och ert bokade besök inte är av akut karaktär. Hör av er så hjälper vi till med att boka om tiden.

Du som besöker förlossningsmottagningen eller specialistmödravården är välkommen att ta med din partner eller annan stödperson, det vill säga en medföljande vuxen. Om du har fött och kommer på besök efter födseln får det nyfödda barnet såklart vara med dig. Vi ser helst att äldre syskon till barnet inte följer med. Mottagningen ligger i anslutning till eftervården och vi vill minimera risken för smittspridning till de små nyfödda barnen på BB. 

Vilka kommer till vår specialistmödravård?

Vanliga orsaker till att man bokas in för besök på specialistmödravården är:

En relativt vanlig komplikation under graviditeten är havandeskapsförgiftning, även kallat preeklampsi. Ett första tecken på detta kan vara ett stigande blodtryck och protein i urinen. De som drabbas av denna komplikation behöver göra regelbundna kontroller. De allra flesta kan göra dessa kontroller på sin barnmorskemottagning (BMM) men ibland krävs specialistmödravårdens resurser.

Vi har även en mottagning för kvinnor med läkemedelsbehandlad graviditetsdiabetes. Vi har ett nära samarbete med Ersta sjukhus där specialister inom endokrinologi samarbetar med våra förlossningsläkare. Vi har barnmorskor anställda på mottagningen som är specialutbildade inom diabetesvård. Tack vare ett bra samarbete med barnmorskemottagningar, diabetesläkare och våra specialistläkare kan vi erbjuda en högklassig vård för gravida med graviditetsdiabetes.

Om ett barn inte växer i den takt som är önskvärt kan tillväxten behöva följas med täta ultraljudskontroller med uppföljande samtal med en av våra specialistläkare för fortsatt planering och handläggning av graviditeten och den kommande förlossningen.

Ibland händer det att förlossningen inte startar spontant när graviditeten nått 42+0. Då väljer man att starta förlossningen genom en igångsättning. Ställningstagande till en igångsättning av förlossningen sker oftast på specialistmödravården.

På specialistmödravården utför vi vändningsförsök. Detta utförs om ditt barn inte ligger med huvudet nedåt i senare delen av graviditeten.

Vi erbjuder även förlossningsförberedande samtal för kvinnor som upplever stark rädsla eller oro inför kommande förlossning. Inom denna verksamhet arbetar samtalsbarnmorskor och läkare med specialistkompetens. 

Det finns även andra tillstånd och situationer som kan kräva specialistmödravård. Din barnmorska på barnmorskemottagningen vet när specialistmödravården behöver kopplas in.

Om Specialistmödravården på BB Stockholm
  • Alla barnmorskor och undersköterskor på specialistmödravården (SMVC) har lång erfarenhet av förlossningsvård.
  • Alla läkare som arbetar på BB Stockholm är specialister och har lång erfarenhet inom förlossningsvård. Några av dessa är även specialister inom obstetriskt ultraljud.
  • Eftersom vår verksamhet bedrivs på ett akutsjukhus har vi tillgång till sjukhusets alla resurser och specialiteter.
  • SMVC ligger på Danderyds sjukhus, målpunkt Q (samma hus som förlossningen) på plan 4. Telefon 08-123 570 20
Läs mer här!

Kontakt

Kontakt