Specialistmödravård BB Stockholm

Specialistmödravård BB Stockholm

Specialistmödravård
Graviditet kan vara en tid av oändliga möjligheter. En kvinna kan för det ofödda barnet hon bär ofta göra saker som hon inte kunnat göra enbart för sig själv, bryta vanor eller mönster, överkomma rädslor och stå ut med allt vad en graviditet kan innebära på gott och ont. Ibland blir graviditeten dock så problematisk fysiskt eller psykiskt att man kan behöva hjälp eller stöd.

På BB-Stockholm har vi en specialistmödravård dit alla våra inskrivna mammor kan vända sig om graviditeten blir komplicerad. Vår mottagning är öppen dygnet runt. Hit kan du ringa och vid behov komma på akutbesök under din graviditet och de första dagarna efter utskrivning från vår förlossningsklinik. Mottagningen är alltid bemannad av en barnmorska samt en specialistläkare. Vi samarbetar med samtliga barnmorskemottagningar i Stockholm.

Vilka kommer till vår mottagning?

Dagtid har vi en mottagning för kvinnor med graviditetsdiabetes. I Sverige drabbas ca 1,7 procent av alla gravida kvinnor av graviditetsdiabetes. Vi har ett nära samarbete med Ersta sjukhus där specialister inom endokrinologi samarbetar med våra förlossningsläkare. Vi har barnmorskor anställda på mottagningen som är specialutbildade inom diabetesvård. Tack vare ett bra samarbete med barnmorskemottagningar, diabetesläkare och våra specialistläkare kan vi erbjuda en högklassig vård för gravida med diabetes.

En relativt vanlig komplikation under graviditeten är något som kallas för havandeskapsförgiftning. Ett första tecken på detta kan vara ett stigande blodtryck. De som drabbas av denna komplikation behöver göra regelbundna besök för att följa utvecklingen av graviditeten

Om ett barn inte växer i den takt som är önskvärt kan tillväxten behöva följas med täta ultraljudskontroller med uppföljande samtal med en av våra specialistläkare för fortsatt planering och handläggning av graviditeten och den kommande förlossningen.

På specialistmödravård jobbar vi även med vändningsförsök. Detta görs om ditt barn inte ligger med huvudet nedåt i senare delen av graviditeten. Ibland händer det att förlossningen inte startar spontant när graviditeten nått 42+0. Då väljer man att starta förlossningen genom en igångsättning. Ställningstagande till en igångsättning av förlossningen görs även den på specialistmödravården.

Vi erbjuder även stödjande samtal för kvinnor som upplever rädsla eller oro inför kommande förlossning. Inom denna verksamhet arbetar tre samtalsbarnmorskor samt två läkare med specialistkompetens

Det finns en mängd andra situationer som kräver specialistmödravård. Din barnmorska på mödravården vet när vår specialistmödravård behöver kopplas in.

FAKTA  

BB Stockholms specialistmödravård Alla läkare som arbetar på BB-Stockholm är specialister och har lång erfarenhet inom förlossningsvård. Några av dessa är även specialister inom ultraljud.

  • Du får sakkunnigt svar direkt
  • Eftersom vår verksamhet bedrivs på ett akutsjukhus kan alla befintliga specialiteter inom akutsjukvård utnyttjas
  • Ni hittar oss på Danderyds sjukhus, målpunkt Q (samma hus som förlossningen) på plan 4. Telefon 08-123 570 20
  • I de fall avancerade ultraljudsundersökningar behöver göras kan de utföras direkt hos oss av våra specialister inom ultraljud
Läs mer här!