"Jag är så stolt över våra medicinska utfall, eftersom vi uppnår dem tillsammans."

BB Stockholm söker förlossningsläkare som vill bidra till Sveriges bästa förlossningsvård

BB Stockholm söker förlossningsläkare som vill bidra till Sveriges bästa förlossningsvård

Om du vill arbeta med förlossningsvård som kretsar kring kvinnors behov behövs du på BB Stockholm!

"Jag är så stolt över våra medicinska utfall, eftersom vi uppnår dem tillsammans."

Katarina har arbetat som förlossningsläkare sedan hon blev färdig specialist för drygt tio år sedan. 2014 började hon på BB Stockholm, och är idag överläkare på förlossningen.

– Det som är fantastiskt med mitt jobb på BB Stockholm är jag får vara människa, säger Katarina. Alla här gör sitt yttersta för att varje enskild kvinna ska få bästa möjliga vård. Det handlar om inte bara möta de medicinska behoven, utan även de mänskliga. Som läkare måste jag kunna se alla behov och anpassa min vård efter vad den födande behöver i stunden.

Katarina belyser hur alla, oavsett profession, drivs av en evidensbaserad förlossningsvård som utgår från varje kvinnans unika behov.

– Här råder en väldigt positiv inställning till förändringsarbete. Vi fastnar aldrig i gamla strukturer, här finns ingen som säger ”det där har vi prövat”. Alla blir sedda, hörda och kan påverka. Det är en så fin kultur, att man ser varje person som en tillgång till verksamheten. Beslutsvägarna är korta, har man en idé så kan man få pröva den. Här är otroligt prestigelöst. Det är väl inget unikt, men för arbeta här måste man älska att samarbeta.

”Vi tar hand om alla födslar, såväl normala som komplicerade.”

Katarina betonar hur BB Stockholm hanterar alla typer av graviditeter och födslar, och att de har en väl utvecklad specialistmödravård.

– Det är ständigt väldigt varierande arbetsuppgifter, alla läkare arbetar med i princip alla delar av vår slutenvårdsverksamhet. En arbetsdag är sällan den andra lik. Vi tar hand om alla födslar, såväl normala som komplicerade, vilket ställer stora krav på personalen att vara flexibel och att alltid hjälpas åt. Den här strävan att alltid förbättra sig är viktig. Jag är så stolt över våra medicinska utfall, eftersom vi uppnår dem tillsammans.

För att driva visionen och verksamheten framåt satsar BB Stockholm på en ständig kompetensutveckling.

– Vi läkare är färdiga specialister, men detta yrke är ett livslångt lärande. Vi har fyra tvärprofessionella gemensamma utbildningsdagar per år, det är ett väldigt bra sätt att skapa en gemensam kunskapsbas. Sedan ingår personalen i olika projektgrupper som fördjupar och förbättrar våra kunskaper inom flera ämnen. Till exempel hur vi ska minska antalet undvikbara kejsarsnitt, minska stora blödningar vid födsel, förbättra vår kunskap om förlossningsskador med mera. BB Stockholm deltar i kliniska forskningsstudier och det finns forskningsaktiva barnmorskor och läkare. Vi handleder också studenter i vår kliniska vardag vilket är jätteroligt!

Katarina uppmanar alla nyfikna förlossningsläkare att söka sig till BB Stockholm.

– Du ska brinna för att förbättra svensk förlossningsvård, och självklart vilja förstå och arbeta utifrån BB Stockholm-modellen. Jag har själv väldigt svårt att jobba på något annat sätt!