Så här får du hjälp

Så här får du hjälp

Så här får du hjälp
Här erbjuder vi amningsstöd anpassat till dig och ditt barn

De flesta kvinnor som väntar eller har fött  barn har frågor och förväntningar kring amning och barnets mat. Oavsett hur du och ditt barn väljer att göra med amningen finns vi på BB Stockholm med som stöd under hela amningsperioden.

Under barnets första levnadsvecka är det kvinnokliniken där du fött som hjälper dig med amningsfrågor. Efter det tar BVC över ansvaret. BVC kan hjälpa dig med de vanligaste amningsfrågorna. 

När du behöver mer tid och stöd än vad BVC kan erbjuda är du välkommen att kontakta oss på amningsmottagningen. I lugn och ro lägger vi tillsammans upp en plan som utgår från dig och ditt barns önskemål. Vi kan ha telefonkontakt, ses via ett videobesök eller träffas på mottagningen.

Du möter erfaren personal som alla har ett särskilt intresse och utbildning inom amning. Läkare finns knuten till mottagningen vid behov.

Om du har behov av ett amningsförberedande samtal kan du kontakta oss redan under graviditeten. 

Du är välkommen oavsett var du bor, var du fött  eller vilken BVC du går på.

Besöken är kostnadsfria.
 

Läs mer här!