"Det sitter i väggarna att vi värnar om varandra"

"Det sitter i väggarna att vi värnar om varandra"

Afrah har jobbat som barnmorska i snart fem år, och hela den tiden har hon varit på BB Stockholm. För henne känns det som ett andra hem.

– Jag hade väl inte planerat att vara kvar länge på min första arbetsplats som barnmorska, säger Afrah. Men jag trivs så oerhört bra. Det är som att jag känner likadan trygghet på jobbet som man gör i en familj. Vi har fantastiska kollegor och en fantastisk ledning.

För Afrah är kompetensutvecklingen en stark orsak till att hon gillar jobbet.

– Utvecklingsmöjligheterna är enorma. Jag har fått gå alla kurser som jag velat gå, det är snarare så att ledningen uppmanar oss att hela tiden utveckla vår kompetens. Vi delar vår kunskap med kollegor och vi lär studenter det vi kan. Likaväl som vi ofta lär oss av dem, de studerar ju de allra senaste rönen inom vårt yrke. På BB Stockholm har vi fyra fulla utbildningsdagar per år, men vi får också löpande ny kunskap inom olika utvecklingsgrupper där vi fördjupar oss inom en viktig del i vårdkedjan. Jag sitter bland annat i kejsarsnitts-gruppen. Även om kejsarsnitt i sig är en läkarfråga kan vi barnmorskor påverka mycket. Vi tittar på statistik kring våra akuta och elektiva kejsarsnitt, utreder hur ett beslut för en graviditet kan påverka en annan och annat viktigt som hjälper oss utveckla kejsarsnitt som verktyg.

Sedan oktober 2021 arbetar Afrah även som samtalsbarnmorska, där gravida kan få stöd kring förlossningsrädslor. Hon talar varmt om värdet av att vara med de födande i fler delar av vårdkedjan.

– En del behöver bearbeta rädslor, planera och hitta verktyg för att få en så trygg graviditet som möjligt. Det är en annan stor anledning att jag vill jobba på BB Stockholm – vikten av kontinuitet. Bara att vi har antenatal, födande rum och eftervård på samma våning gör att vi kan jobba nära varandra, nära våra födande.

Hon ger ett konkret exempel.

– Jag jobbar ofta nattpass, och första natten kan jag vara på förlossningsmottagningen och träffa ett par som är gravida. Andra natten kan jag få äran att bistå dem i deras födsel och tredje natten kan jag få träffa dem i eftervården. Det är så fint att få vara med en familj genom fler steg i vårdkedjan, precis som det är tryggt för dem när ett känt ansikte kommer in i deras rum.

Det är denna kontinuitet som gör BB Stockholm starkt, menar Afrah.

– Vi bistår inte bara med födseln, vi arbetar alla med fler delar inom förlossningsvård. Det breddar inte bara vår kompetens, det skapar också ett flytande och flexibelt arbetssätt där vi kan stötta varandra. Visst kan det vara ett stressigt jobb, vi är inte skonade på något sätt från en hög arbetsbelastning, men här råder en ständig omtänksamhet. Det sitter i väggarna att vi värnar om varandra, och det finns aldrig någon prestige. Eftersom alla har så bred kunskap finns det alltid någon jag kan fråga om hjälp. Och en barnmorska som arbetat i 30 år kan lika ofta fråga mig om en lösning.