Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Journalen via 1177

Journalen via 1177

Ett beslut har tagits i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting gällande att alla landstingsägda och privata vårdgivare ska införa Journalen så att alla patienter som vill ska kunna läsa sin journal via e-tjänsten 1177 Vårdguiden.

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök som är journalförda i TakeCare. Remisstatus ansluts när fler vårdgivare inom SLL anslutit sig till tjänsten.

Oavsett när respektive vårdgivare i Stockholms län inför Journal via nätet kommer den äldsta journalinformationen vara från den 1 januari 2016 i TakeCare.

Även viss mödravårdsinformation som är journalförd i Obstetrix visas nu i tjänsten. Patienter på BB Stockholm Familys barnmorskemottagningar ser journalförd information från 2007.

BB Stockholm är först ut med att visa mer journalförd information i Obstetrix gällande graviditet och förlossning i Journalen via 1177.  Det kommer gälla journalanteckningar och diagnoser från Förlossning och mödravård dokumenterade fr o m den 15 september 2020.

Om du har frågor om informationen du ser i din journal ska du kontakta den vårdgivare som skrivit informationen. För kontakt med BB Stockholm kan du maila oss: kontakt(@)bbstockholm.se

 

 

 

Läs mer här!