För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Synpunkter eller klagomål på vården?

Synpunkter eller klagomål på vården?

Om du/ni vill ha direkt kontakt med vårdchef eller verksamhetschef för de olika enheterna hittar du våra kontaktuppgifter under rubriken ”Ledningsgrupp”.

Andra instanser man kan vända sig till:

Patientnämnden
Om du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd kan du vända dig till patientnämndens förvaltning. De hjälper dig också om du upplever problem i kontakterna med oss. Här sker ingen medicinsk bedömning.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf
Om du drabbats av en skada i samband med din vård här kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Detta gäller om skadan har varit möjlig att undvika. Du kan enkelt göra en skadeanmälan på Löf's hemsida, antingen genom webbtjänsten Mina sidor eller genom att ladda ner en skadeanmälningsblankett.

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg
IVO  är en statlig myndighet som lyder under regeringen, och ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård. Här kan enskilda personer klaga på vård och omsorg. Blanketter finns på hemsidan.
Lex Maria: Vårdgivaren (t ex BB Stockholm) ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Läs mer här!