Läs aktuell information om det nya coronaviruset på vår startsida. Uppdaterat 2020-10-05.

Uteblivandeavgift – planerade besök 400 kr

Uteblivandeavgift – planerade besök 400 kr

Uteblivandeavgift ska tas ut enligt Socialstyrelsens regelverk när en patient uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

Avgift tas ut även om patientens besök är kostnadsfritt eller om patienten har frikort.

Som uteblivet besök räknas även om patienten kommer för sent till mottagningen och när mer än halva besökstiden hunnit gå.
BB Stockholm eftersträvar dock att i möjlig mån ta emot patienten trots att denne kommit för sent.

Gäller fr o m 1 september 2020 oavsett vårdnivå eller vilken yrkeskategori patienten skulle ha träffat.