Uteblivandeavgift – planerade besök 400 kr

Uteblivandeavgift – planerade besök 400 kr

Uteblivandeavgift ska tas ut enligt Socialstyrelsens regelverk när en patient uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

Avgift tas ut även om patientens besök är kostnadsfritt eller om patienten har frikort. Det gäller även barn och ungdomar under 18 år. 

Uteblivandavgift ska även debiteras för besök på avgiftsbefriade mottagningar om verksamheten inte omfattas av något av befintliga undantag.

Som uteblivet besök räknas även om patienten kommer för sent till mottagningen och när mer än halva besökstiden hunnit gå.
BB Stockholm eftersträvar dock att i möjlig mån ta emot patienten trots att denne kommit för sent.

Gäller fr o m 1 september 2020 oavsett vårdnivå eller vilken yrkeskategori patienten skulle ha träffat.

Kontakta oss:

Barnmorskemottagningar

Barnmorskemottagningar

Välkommen till våra barnmorskemottagningar! Vi finns i City, på Kungsholmen, på Ekerö och i Sickla

Specialistmödravård

Specialistmödravård

På BB Stockholm har vi en mottagning för specialistmödravård dit alla våra inskrivna gravida kvinnor kan vända sig om graviditeten blir komplicerad.

BVC - Barnavårdscentral

BVC - Barnavårdscentral

På BB Stockholm Familys Barnavårdscentral på Kungsholmen står barnet och familjen alltid i fokus.