"Våra chefer backar oss!"

"Våra chefer backar oss!"

I år firar Linn 20-årsjubileum som barnmorska. De senaste fem åren har hon varit på BB Stockholm, och här reflekterar hon kring det som är viktigt på en arbetsplats.

– BB Stockholm har en väl etablerad vårdideologi som genomsyrar hela verksamheten.

Målet för oss är att arbeta evidensbaserat och att de som kommer till oss ska bli väl bemötta med respekt och omsorg. Vårt arbete utgår alltid från de behov som finns för stunden, den gravidas och den födandes behov liksom de önskningar som en förälder och familj har. Vår vision är att kunna arbeta med en barnmorska – en födande, men då behöver vi bli fler!

Linn beskriver värdet av en flexibel arbetsmiljö, framför allt att den bidrar till färre konflikter i vardagen.

– Alla jobbar mot samma mål. Eftersom alla arbetar överallt på kliniken finns det få eller inga konflikter mellan de olika enheterna. Alla arbetar med samma förutsättningar och är medvetna om vad som krävs för att allt ska fungera. Vi har ett fint samspel mellan de olika professionerna på BB Stockholm.

”De flesta medarbetare känner sig sedda och betydelsefulla.”

En bidragande orsak till att arbetsplatsen är så stabil, menar Linn, är den platta organisationen.

– Vår ledning är närvarande, deltagande och transparent. Våra chefer backar oss, de har förtroende för oss och all personal visas samma respekt. Vi kan framföra en önskan om förändring som testas en vecka senare, det gör att jobbet blir dynamiskt och engagerande. Jag tror att de flesta medarbetare känner sig sedda och betydelsefulla. Allas röster räknas.

Linn förklarar hur BB Stockholm ständigt vill ligga i framkant i den svenska förlossningsvården, vilket de når genom kompetensutveckling. 

– Vi ser till att hålla oss uppdaterade och informerade. Vi har en engagerad vårdutvecklare som fortlöpande förmedlar den senaste forskningen och statistiken, och vi har utbildningsdagar fyra gånger per år. Vi har också projektgrupper som jobbar med viktiga områden. Överlag så prioriteras fortbildning, vilket är värt väldigt mycket.

Linn känner själv att hon utvecklats under sina fem år på BB Stockholm.

– Jag såg mig tidigare som en utpräglad förlossningsbarnmorska, men känner idag att jag har breddat min kompetens. Jag möter gravida, föräldrar och barn i så många olika situationer. Det är utmanande och givande. Och inte minst; tryggt för föräldrarna att möta bekanta ansikten i alla olika sammanhang före, under och efter barnets födelse.

Linn avslutar med en annan aspekt av arbetsmiljön.

– Det är svårt att vara bortskämd med estetiskt vackra sjukhusmiljöer, men jag tänker ofta på hur fint det är här. Det är en mycket trivsam miljö att föda barn och arbeta i.