Senaste inlägg

In most cases you will have to pay the entire cost for the care if you are not a Swedish resident. People from EU/EEA-countries are exempt from...

Ultraljud och fosterdiagnostik
Ultrasound

A routine prenatal ultrasound is offered to all pregnant women around 18-20 weeks of pregnancy. The purpose is to...

When you get an appointment with a midwife, please print the health declaration form, fill it out and bring it with you to the midwife.

    ...
Hud mot hud

Vi uppmuntrar till hud mot hud så stor del av dygnet som möjligt då föräldrarna är vakna och har uppsikt över barnet. När föräldrarna ska sova rekommenderar...

Vid hembesöket går vi tillsammans igenom barnhälsovårdens basprogram och informerar om vilket stöd BVC kan erbjuda. BHV-sjuksköterskan väger och undersöker...

Sidor