För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Senaste inlägg

Amning_copy

Under de första sex månaderna innehåller bröstmjölken nästan all den näring ett barn behöver för att växa och utvecklas. Här i Sverige ger vi dock...

Specialistmödravård

På BB-Stockholm har vi en specialistmödravård dit alla våra inskrivna mammor kan vända sig om graviditeten blir komplicerad. Vår mottagning är...

Om värkarna kommer igång för tidigt försöker man stoppa upp förloppet med hjälp av medicin. Ibland går det inte att förhindra en förlossning och...

Ibland behöver man öka övervakningen av den gravida kvinnan eller det väntade barnet. Då vårdas man inneliggande på vår antenatalavdelning....

Ett planerat kejsarsnitt görs i slutet av graviditeten så nära det datum barnet är beräknat att födas som möjligt, med andra ord cirka en vecka...

Sidor