Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.
Välkommen till BB Stockholms förlossning, specialistmödravård och BB på Danderyds sjukhus

Information avseende Covid – 19

På BB Stockholm vill vi bidra till att minska smittspridning och oro för Covid – 19. Vi har därför beslutat att den födande kvinnan endast kan ha med sin partner eller en (1) annan person som stöd, (förutom eventuell Doula). Den medföljande får inte ha några tecken på infektion i luftvägarna eller feber. Vi försöker att minimera antalet besök med anhörig på specialistmödravården. Om du har särskilt skäl till eller stort behov av att ta med din partner som stöd kan vi göra undantag från denna regel i enskilda fall. Det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon.

På grund av den pågående Covid-19 pandemin vill vi undvika att hålla kvar familjer på kliniken längre än nödvändigt. För de allra flesta familjer är kriterier för hemgång uppfyllda vid 6 timmar efter födseln. 

Av samma anledning är våra informationskvällar i DS aula inställda tsv.

Tack för visad hänsyn. För mer information.

--------

Hos oss på BB Stockholm föds nästan 4000 barn varje år.

Att föda barn är en stor och unik händelse i livet. Alla förlossningar är olika. Vi vill att du ska känna dig trygg när det är dags att föda barn oavsett vem du är. Vården hos oss är därför utformad för att ta tillvara dina egna erfarenheter och önskemål.

Vi tar emot alla gravida, både dig som behöver vård på sjukhus under graviditeten och du som har haft en helt normal graviditet.

Du är välkommen till oss när det är dags att föda!

Telefonnummer

Förlossning: 08-123 578 88
Specialistmödravård dygnet runt: 08-123 570 20

Särskild information
Stockholms gemensamma information om SWEPIS studien och tidpunkt för induktion
 

Här kan du läsa vår egen tidning, FAMILY. Klicka på bilden för att läsa, får du problem pröva en annan webbläsare.
Du kan också plocka upp ett exemplar på din mottagning!

 

För mer information:

Kontakt

Födelserum BB Stockholm

En film om vår förlossningsklinik