Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.
När barnet är fött börjar eftervården på BB.

Här fokuserar vi tillsammans med er på det nyfödda barnet, kvinnans kropp efter födseln och den nyblivna familjen. Det ska kännas tryggt för er att gå hem.

 

Läs mer här!

Kontakt