Senaste inlägg

ekero drop-in

Mer information hittar du i den här PDF:en

3års_elvis

Välkommen till det årliga besöket på BVC!

Barn utvecklas olika och vi ser fram emot att ta del av ditt barns utveckling.

Fokus ligger delvis ...

Familjerådgivning vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Via hemkommunens hemsida hittar du mer information...

Om du/ni har synpunkter eller klagomål på vården bör ni i första hand kontakta vårdchef eller verksamhetschef för den verksamhet som det berör....

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök som är...

Sidor