Senaste inlägg

detalj

Intyg av andra slag än ovan ingår inte i den fria mödravården och vi följer Region Stockholms taxa vad gäller kostnaden för dessa.

Reseåterbud, intyg...

Att bada under födseln

Att bada under förlossning kan främja och underlätta värkarbetet. På BB Stockholm har vi badkar i samtliga...

Delivery ward (9th floor) 
Phone number: 08-123 578 88

Specialist...

Welcome to BB Stockholm Family Kungsholmen! We are located at...

ekerö bmm

Welcome to BB Stockholm Family Ekerö! We are located at...

Sidor