Läs aktuell information om det nya coronaviruset på vår startsida.

Senaste inlägg

Ultraljud och fosterdiagnostik
Ultrasound

A routine prenatal ultrasound is offered to all pregnant women around 18 weeks of pregnancy. The purpose is to measure...

When you get an appointment with a midwife, please print out the health declarationand birthplan in PDF form, fill it out and bring it with you to...

Hud mot hud

Vi uppmuntrar till hud mot hud så stor del av dygnet som möjligt då föräldrarna är vakna och har uppsikt över barnet. När föräldrarna ska sova rekommenderar...

Hembesök

Vid hembesöket/första besöket vägs och undersöks ditt barn och du får tillfälle att diskutera vilka förväntningar du har på barnhälsovården. Vi går...

ledningsgrupp

BB Stockholm

VD, BB Stockholm
Ingela Wiklund
ingela.wiklund(@)bbstockholm....

Sidor