Bäckenbotten och bristningar

Bäckenbotten och bristningar

Allt färre kvinnor drabbas av sfinkterskador när de föder barn. På BB Stockholm har andelen bristningar halverats de senaste åren, mycket tack vare ökad kunskap och förbättrade rutiner.

Precis som i övriga landet så arbetar vi för att framfödandet ska gå långsamt, vi håller varmt och vått mot mellangården och hjälper den födande kvinnan till en bra förlossningsställning. Vid behov är vi två barnmorskor vid framfödandet och oftast är vi två vid bedömning och diagnostisering av bristningen. 

På BB Stockholm finns en arbetsgrupp för att minska bäckenbottenskador, en så kallad Bäckenbotten-grupp. Den består av barnmorskor, undersköterskor och läkare. De har i uppgift att driva förbättringsarbete för att minska skador samt att arbeta för korrekt diagnostisering och suturering. 

På Graviditetsregistrets hemsida kan du gå in under fliken Publik Statistik och se mer statistik om bristningar och andra utfall under förlossning.

Hör av dig till vår barnmorska och vårdutvecklare Lotta Elvander på e-mail charlotte.elvander(@)bbstockholm.se om du har ytterligare frågor!

 

  Underlivet efter du har fött

  Filippa

  Underlivet efter du har fött

  Uppföljning efter födseln

  Uppföljning efter födseln

  På BB Stockholm Family arbetar vi aktivt med uppföljning efter födseln. Ditt mående är viktigt för oss!