Senaste inlägg

Barnmorskan Malin Heimdahl informerar om...

Precis som i övriga landet så arbetar vi för att framfödandet ska gå långsamt, vi håller varmt och vått mot mellangården och hjälper den födande kvinnan...

detalj
Intyg

Intyg som moderskapsintyg och sjukskrivningsintyg är alltid kostnadsfria. Intyg av andra slag än ingår inte i den fria mödravården...

Att bada under födseln

Att bada under förlossning kan främja och underlätta värkarbetet. På BB Stockholm har vi badkar i samtliga...

Sidor