Med anledning av det förbättrade smittläget i Stockholm möjliggör vi nu även att en vårdnadshavare/medföljare utöver mor kan följa med till återbesöket för barnet. Det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon på vår avdelning. Våra informationskvällar i DS aula fortsatt inställda. Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Senaste inlägg

Delivery ward (9th floor) 
Phone number: 08-123 578 88

Specialist...

Kungsholmen bmm

Reach all BB Stockholm Family receptions on phone number 08-120 555 00.

Address
...

ekerö bmm

Reach all BB Stockholm Family receptions on phone number 08-120 555 00.

Address
...

Reach all BB Stockholm Family receptions on phone number 08-120 555 00.

Address
...

Breathing

Newborns have irregular breathing, normally it is 30-40 breaths/minute.

Faeces...

Sidor