Statistik

Statistik

På BB Stockholm strävar vi alltid efter att bedriva bästa möjliga vård med hög medicinsk kompetens. I ett led i vårt kvalitetssäkringsarbete arbetar vi ständigt med att kartlägga och utvärdera vårt arbete och vi följer noga våra utfall.

Inom graviditets- och förlossningsvården samlas data från en mängd olika variabler. Vi kommer här i presentationen av Region Stockholms statistik att koncentrera oss på några som ofta belyses i sammanhang där man diskuterar förlossningsvård. På BB Stockholm, liksom i hela regionen,  arbetar vi aktivt för goda kvalitetsutfall. 

Statistiken omfattas av:
  • Vaginala förlossningar utan större interventioner och komplikationer
  • Vaginala förlossningar
  • Andel akuta kejsarsnitt
  • Större vaginala bristningar/förlossningsskador (grad 3, 4)
  • Stora blödningar (över 1000ml)
  • Barnutfall, dvs andelen barn som föddes med en initial allmänpåverkan (Apgar <7 vid 5 min

Här kan du läsa statistiken från 2022, Region Stockholm.

Mer information

Kontakt

Kontakt

Om oss

Om oss

BB Stockholm bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård under graviditet, barnafödande och barnhälsovård samt preventivmedelsrådgivning och cytologi

Synpunkter eller klagomål på vården?

Synpunkter eller klagomål på vården?

Det är vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara de klagomål och synpunkter som kan uppstå i samband med vård och behandling.