Läs aktuell information om det nya coronaviruset på vår startsida. Uppdaterat 2020-04-30.

Senaste inlägg

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök som är...

HBTQ baby

Föreställningarna om hur en familj kan se ut växer fram och förändras i takt med en ökad öppenhet för olikheter och ifrågasättande av gamla normer.

...

Vi träffar många föräldrar och nyfödda barn i vårt arbete vilket påminner oss om hur oerhört viktigt det är att arbeta för att bevara miljön för...

What happens in the first visit with your midwife?

In the first meeting with your midwife we talk about your pregnancy, your health...

Cellprovtagning

 

FURTHER, WE WILL NOT TAKE ANY GYNAECOLOGICAL PAP TEST  ON OUR RECEIVES

All women between the...

Sidor