För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Senaste inlägg

Barnmorskan Malin Heimdahl informerar om...

Precis som i övriga landet så arbetar vi för att framfödandet ska gå långsamt, vi håller varmt och vått mot mellangården och hjälper föderskan till en bra...

detalj

Intyg av andra slag än ovan ingår inte i den fria mödravården och vi följer Region Stockholms taxa vad gäller kostnaden för dessa.

Reseåterbud, intyg...

Sidor