Senaste inlägg

HBTQ baby

Föreställningarna om hur en familj kan se ut växer fram och förändras i takt med en ökad öppenhet för olikheter och ifrågasättande av gamla normer.

...

Vi träffar många föräldrar och nyfödda barn i vårt arbete vilket påminner oss om hur oerhört viktigt det är att arbeta för att bevara miljön för...

What happens in the first visit with your midwife?

In the first meeting with your midwife we talk about your pregnancy, your health...

Cellprovtagning

All women between the ages of 23 and 50 are invited to have a cell sample taken every three years. Between the age of 50 and 64 the test is...

Preventivmedel BBM

Welcome to BB Stockholm Family for free advice. In our clinics you will meet experienced midwives who can help you with:

  • ...

Sidor