Med anledning av det förbättrade smittläget i Stockholm möjliggör vi nu även att en vårdnadshavare/medföljare utöver mor kan följa med till återbesöket för barnet. Det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon på vår avdelning. Våra informationskvällar i DS aula fortsatt inställda. Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Abortion

Abortion

Oönskad graviditet
Abortion involves interrupting a pregnancy.

In Sweden it is the woman’s right to decide on abortion until gestational week 18. After that there needs to be a specific medical reason for terminating the pregnancy.

If you are ambivalent about your pregnancy or have decided to cancel it, please contact us so we can help you. You can also contact an abortion clinic for advice. There you can also get a psychologist or counsellor for support.

Read more: