Information om igångsättning i v 41 på BB Stockholm

Information om igångsättning i v 41 på BB Stockholm

Här kan du läsa mer om den nya riktlinjen för kvinnor som när graviditetsvecka 41 i Stockholm.

Den 21 november ändrades den regionala riktlinjen i Stockholm för gravida som når vecka 41+0 eller längre i sin graviditet. Det innebär att du som är förstföderska, hade BMI ≥ 30 vid inskrivning tidigt i graviditeten, är äldre än 40 år eller född i Afrika (ej Nordafrika) erbjuds igångsättning, så kallad induktion, i graviditetsvecka 41+0-41+2. Om du inte har fött barn före graviditetsvecka 41+0 kommer din barnmorska på barnmorskemottagningen (BMM) att remittera dig till BB Stockholm om du är listad här. Av remissen skall det framgå om du önskar induktion i början av vecka 41 (dvs 41+0-2) eller om du önskar avvakta.

Om du inte tillhör någon av dessa grupper så rekommenderar vi på BB Stockholm dig att invänta spontan start av värkarbetet till 41+5. Bland alla gravida i 41+ kommer två av tre  igång spontant innan 41+5.

Vilka är fördelarna för dig och ditt barn med induktion?

Forskning har visat att det kan vara en fördel gällande risk för intrauterin fosterdöd att sätta igång förlossningen v 41+0-2 jämfört med v 42+0. Förekomsten av intrauterin död är i Stockholm, precis som i övriga landet ca 1/1000. Vill du veta mer så läs gärna den analys som gjordes här.

Vilka är nackdelarna för dig och ditt barn med induktion?

Induktion av förlossningen innebär för majoriteten av kvinnor att fler medicinska interventioner används än om förlossningen startar spontant. Exempelvis tabletter för att starta värkarna, håltagning på hinnblåsan för att vattnet ska gå, värkstimulerande dropp, ryggbedövning och något oftare leder förlossningen till kejsarsnitt. För omföderskor går oftast induktionen lättare än för förstföderskor. Genomsnittstiden från inskrivning på BB Stockholm fram till födsel efter en induktion är längre för förstföderskor (ca 33 timmar) än för omföderskor (24 timmar).

Studier har visat, och vi kan även se på BB Stockholm, att kvinnor som startar spontant i högre utsträckning föder vaginalt utan sugklocka eller kejsarsnitt och skattar sin förlossningsupplevelse något högre. I den här texten kan du se data baserat på 2021-2022 års data från BB Stockholm.

Om du vill tacka ja till igångsättning i början av vecka 41 och tillhör någon av de följande grupperna: förstföderska, BMI ≥ 30, äldre än 40 år eller född i Afrika (ej Nordafrika) 

Du kommer att bokas för induktion i mellan v 41+0 och v 41+2. Kallelsen kommer att skickas i KIVRA om du har ett mobilt BankID, annars ringer vi dig.  

På BB Stockholm får du träffa en barnmorska eller läkare som baserat på hur mjuk och livmodertappen är, rekommenderar en metod för igångsättning.

Om du önskar avvakta spontan start och tillhör någon av de följande grupperna: förstföderska, BMI 30, äldre än 40 år eller född i Afrika (ej Nordafrika) 

Du kommer att få göra ett s.k. V 41 ULJ på Aleris UltraGyn på Sabbatsberg den dagen du är 41+0 (om detta sker på en lördag gör du ULJ på fredagen, och om det är på en söndag gör du ULJ på måndagen). Du kallas även för ett besök till specialistmödravården BB Stockholm efter utfört ULJ. På BB Stockholm blir du undersökt och får prata med en barnmorska eller en läkare. Ni diskuterar till exempel fördelar och nackdelar med att sätta i gång förlossningen och vilka metoder som är lämpliga för dig. De tar hänsyn till dina önskemål och vad som är känt om dig och barnet. Tillsammans gör ni en planering av vården. 

Om du är omföderska har ett BMI < 30, är yngre än 40 år och inte är född i Afrika (utom Nordafrika)

Om du inte tillhör prioriterad grupp ombeds du avvakta spontant värkarbete till v 41+5. Du kommer att erbjudas ett v 41 ulj via din BMM. Om du önskar induktion efter utfört ultraljud är du välkommen att höra av dig till specialistmödravården. På BB Stockholm blir du undersökt och får prata med en barnmorska eller en läkare. Ni diskuterar till exempel fördelar och nackdelar med att sätta i gång förlossningen och vilka metoder som är lämpliga för dig. På BB Stockholm tar vi hänsyn till dina önskemål och vad som är känt om dig och barnet. Tillsammans gör ni en planering av vården. 

På BB Stockholm kommer vi med största sannolikhet inte ha möjlighet att erbjuda induktion före v 41+ 5 under förutsättning att graviditeten och alla kontroller varit normala.  

Läs mer här!

Igångsättning