Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Barnhälsovårdens basprogram

Barnhälsovårdens basprogram

Barnhälsovårdens basprogram

0-14 dagar
Inskrivning på mottagningen eller hembesök av BVC-sköterska

4 veckor
Läkarundersökning, utvecklingsbedömning

6-8 veckor
Utvecklingsbedömning, vaccination, enskilt mammasamtal

3 månader
Vaccination

5 månader
Vaccination, enskilt partner/pappasamtal 

6 månader
Läkarundersökning, utvecklingsbedömning

8 månader
Utvecklingsbedömning, tillväxtkontroll

10-12 månader
Läkarundersökning, utvecklingsbedömning

12 månader
Vaccination

18 månader
Utvecklingsbedömning och undersökning, vaccination

3 år
Språk- och utvecklingsbedömning, hälsosamtal

4 år
Utvecklingsbedömning inklusive syn-, hörselprövning och talscreening

5 år
Vaccination och synundersökning

Avslutande hälsosamtal inför skolstart

Läs mer här!