För information om hur vi hanterar Covid-19, läs mer under Aktuellt på startsidan.

Hembesök

Hembesök

Hembesök
När vi fått kontakt efter er hemkomst från BB kommer vi överens om en tid då någon av våra sjuksköterskor kommer hem till er på besök eller bokar in ett första besök för er på mottagningen.

Vid hembesöket/första besöket vägs och undersöks ditt barn och du får tillfälle att diskutera vilka förväntningar du har på barnhälsovården. Vi går tillsammans igenom barnhälsovårdens basprogram och informerar om vilket stöd vi kan erbjuda.

Välkommen att kontakta oss!

Läs mer här!

Kungsholmen barnavårdscentral

Välkommen att ringa oss på 08-120 555 91. Mottagningen har öppet alla dagar utom helgdagar.