Med anledning av det förbättrade smittläget i Stockholm möjliggör vi nu även att en vårdnadshavare/medföljare utöver mor kan följa med till återbesöket för barnet. Det råder tillsvidare förbud för övriga besök inklusive syskon på vår avdelning. Våra informationskvällar i DS aula fortsatt inställda. Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Nyfödd, nyinflyttad eller adopterad

Nyfödd, nyinflyttad eller adopterad

Nyfödd, nyinflyttad eller adopterad

Välkommen att ringa oss när du/ni har kommit hem med ert nyfödda barn, eller om ni är nyhemkomna med adoptivbarn.

Vi nås på telefonnummer: 08-120 555 91

Lämna ett meddelande så ringer vi upp er och bokar in en första kontakt. Om det finns syskon uppge syskonets personnummer.

Vi välkomnar även nyinflyttade familjer som önskar skriva in sina barn hos oss på BB Stockholm Family BVC Kungsholmen. Överflyttning från tidigare BVC sker inte automatiskt när ni flyttar, därför önskar vi att ni kontaktar oss.

Välkommen till oss!

Läs mer här!

Kungsholmen barnavårdscentral

Välkommen att ringa oss på 08-120 555 91. Mottagningen har öppet alla dagar utom helgdagar.