Fr o m 2021-03-17 uppmanas patienter och vårdnadshavare/medföljare att använda kirurgisk munskydd IIR inom öppenvård och slutenvård. BB Stockholm tillhandahåller munskydd på våra mottagningar. Läs aktuell information om Covid19 på vår startsida.

Vaccination

Vaccination

Vaccination
Vi erbjuder vaccin till alla barn enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram för barn.

Vaccinationsprogrammet

6-8 veckor: Rotavirus (droppar via munnen)
3 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker dos 1
5 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker dos 2
12 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker dos 3
18 månader: Mässling, påssjuka och röda hund dos 1
5-6 år: Difteri, stelkramp, kikhosta och polio dos 4

Resevaccin

Vid utlandsresa kan barnet behöva andra vaccinationer. Vänligen ta kontakt med en vaccinationsmottagning för aktuell information och vaccinering. Tänk på att informera BVC om barnet fått vaccin utanför det svenska vaccinationsprogrammet. Det finns speciella rekommendationer vad gäller kombination och intervall mellan olika vacciner.

Läs mer här!