Föräldragrupp

Föräldragrupp

Föräldragrupp
Föräldragrupper är ett tillfälle att dela tankar och erfarenheter mellan föräldrar.

I föräldragruppen tar vi upp bland annat första tiden, infektioner, barnolycksfall, mat, sömn, tandhälsa, relationer med mera.

Föräldragruppen börjar träffas när barnet är kring 2-3 månader gammalt.

BVC-sköterskan är en kunskapskälla och kan användas som ett bollplank på föräldragrupperna. Vårt mål är att skapa en varm och öppen atmosfär för gruppdiskussion.

Självklart är både mammor och pappor välkomna!

 

Läs mer här!

Kungsholmen barnavårdscentral

Nyfött barn, nyhemkommen med adoptivbarn eller nyinflyttad?