HBTQ

HBTQ

HBTQ
Det är vanligt att fundera över sin sexuella läggning och vem man blir kär i och/eller attraherad av. Ekerö Ungdomsmottagning är en HBTQ diplomerad verksamhet.

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H och B handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

En del känner sig ganska säkra redan från början vilken sexuell läggning man har. Men för väldigt många är det inte så att det nödvändigtvis är ”bestämt från början” eller att man vet vem man blir kär i eller tänder på, utan det kan ändras under hela livet. En period kanske man blir kär i någon av motsatt kön och senare kanske i någon av samma kön eller både och. Det kan vara precis samma sak när det gäller vem eller vilka man attraheras av. Ibland kanske man vill ha tips på eller stöd i hur man ska berätta för sin omgivning att man t ex är homosexuell – då kan det vara bra att prata med någon av oss. 

Det är vanligt att man funderar över vem man är, och ibland kan det vara så att en person inte vill definiera sig som varken tjej eller kille. Antingen för att det känns helt oviktigt eller för att man kanske känner sig som varken eller. Då kan orden hen eller en vara ett alternativt namn på pronomen. Om man känner att man är född i fel kropp så kan man få hjälp av oss med en remiss för vidare utredning.

Oavsett vilken sexuell läggning du har, har du rätt att leva ditt liv som du vill och det är förbjudet i lagen att diskriminera någon på grund av hens sexuella läggning.

 

Läs mer här!