Sex

Sex

sex och känslor
Vill du prata med någon om sex, njutning, oro, eller bara prata med en vuxen finns vi på ungdomsmottagningen här för dig.

Sex är för många en härlig känsla, men det finns också de som inte har positiva upplevelser av sex. Njutning behöver inte vara sexuell, men njutning och sexlust hänger ofta ihop. Något som du inte alls har tänkt dig ska vara sexuellt kan bli det. Att till exempel hålla på med varandras hår kan vara mysigt och skönt, och kan också bli sexuellt laddat.

Att känna sexuell lust brukar vara skönt, härligt, pirrigt eller spännande. Men du kan inte alltid välja när du ska känna sexlust, och kåthet kan komma väldigt överraskande. Du kan märka att du tänder på sånt som du inte vill tända på. Eller så tycker du att lusten kommer vid fel tillfällen, med fel personer, saker, tankar eller aktiviteter.

Vi lyssnar gärna på dina upplevelser och svarar på dina frågor. 

Läs mer här!