Samtalsmottagning

Samtalsmottagning

Att känna oro och rädsla inför sin förlossning är helt normalt. Prata med din barnmorska på barnmorskemottagningen om vad just du funderar på.  

En del kvinnor har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt på grund av stark oro eller otrygghet inför vaginal förlossning. Kejsarsnitt är en förlossningsmetod som kan medföra högre risk för kvinnan och barnet vilket måste vägas mot fördelarna i varje enskilt fall.

Du som har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt, men där medicinska skäl saknas, får träffa en samtalsbarnmorska för att berätta om din oro och gå igenom de möjligheter som finns för att få hjälp. Din partner är självklart välkommen att följa med. Målsättningen med samtalen är att du ska känna en ökad trygghet inför den kommande förlossningen och få metoder för att hantera och minska oron. Vid behov träffar du även en förlossningsläkare, som baserat på samtalen hos barnmorskan och din egen berättelse, gör en bedömning av om det finns starka skäl för planerat kejsarsnitt trots att medicinska skäl saknas. Om bedömningen blir att det inte finns skäl för planerat kejsarsnitt, kommer du istället att få erbjudande om fortsatt stöd inför förlossningen och en individuell förlossningsplan. Förlossningsplanen dokumenteras i din journal och är därför tillgänglig oavsett på vilken klinik du föder.

Du kan komma till oss på remiss från barnmorska eller läkare på MVC om:

  • du känner en stark oro/rädsla inför tanken på din kommande förlossning
  • rädslan/oron försvårar dina förberedelser inför förlossningen
  • du planerar att föda på BB Stockholm
  • du har haft en svår förlossningsupplevelse som du vill ha hjälp med att bearbeta