Tvillingar eller fler

Tvillingar eller fler

Tvillingar eller fler
Många av de föräldrapar som väntar tvillingar har genomgått assisterad befruktning (IVF och/eller äggdonation). Dessa par är ofta mentalt förberedda på att det kan bli tvillingar. Andra vet med sig att det finns tvillingar i släkten vilket innebär att man pga ärftlighet har en ökad sannolikhet att få tvillingar. Men för många kommer beskedet som en överraskning.

Det är vanligt att blivande tvillingföräldrar får besked om att de väntar två barn i samband med en ultraljudsundersökning. Detta väcker för det mesta starka och blandade känslor hos de blivande föräldrarna. Det kan vara glädje, oro och rädsla för hur man ska orka, om man måste flytta, hur graviditeten kommer vara och mycket mer.

Även vänner, syskon, far- och morföräldrar brukar engagera sig i de väntade tvillingarna Det är inte ovanligt med kommentarer från mindre bekanta om ”hur jobbigt det kommer bli”. Så småningom, är ändå erfarenheten, att det infinner sig en känsla av att detta är något unikt och positivt.

Ökad risk för komplikationer

Vid en tvillinggraviditet finns en ökad risk för komplikationer varför kvinnor som väntar tvillingar också oftare går på kontroller. Det blir dock allt vanligare att tvillingmödrar föder sina barn i fullgången tid och att barnen då uppnått motsvarande födelsevikt som ett barn som inte är tvilling. Det finns ingen enskild faktor som ligger bakom detta, men ökad kunskap om risker, en noggrann graviditetsövervakning samt en frikostig sjukskrivningsfrekvens av tvillingmammor kan vara några av orsakerna.

Antal tvillingförlossningar i Sverige

Antal tvillingförlossningar i Sverige ligger på ca 1– 2%, dvs 1000 – 2 000 förlossningar/år.

I Sverige har tvillinggraviditeter ökat markant under de senaste decennierna till följd av assisterade befruktningar, men också pga att allt fler äldre kvinnor föder barn. I åldern 35 – 39 år är chanserna som störst till spontan tvillinggraviditet. Ärftlighet, dock enbart på kvinnans sida, kan öka chanserna till tvåäggstvillingar. De senaste åren har tekniken och kontrollerna vid assisterad befruktning förbättrats. Detta har gjort att man idag endast återinför ett embryo vilket har gjort att vi de senaste åren inte har samma ökning av tvillinggraviditeter som vi tidigare haft.

Olika varianter av tvillinggraviditeter

Som de flesta känner till finns två olika typer av tvillingar. Tvåäggs – och enäggstvillingar. Det vanligaste är tvåäggstvillingar vilka utgör ca 60–75% av tvillingar, 25–40% är enäggstvillingar. Tvåäggstvillingar tillkommer genom att två ägg befruktas av två spermier. De får varsin moderkaka och varsin fostersäck. Barnen får alltså olika arvsanlag,

jämförbart med vilka andra syskon som helst, och kan skilja sig åt lika mycket, till exempel i storlek redan under graviditeten.  Enäggstvillingar uppkommer genom att en spermie befruktar ett ägg som sedan delar sig till två. Med andra ord delar dessa barn på exakt samma arvsmassa och blir mer eller mindre identiska.

Tvåäggstvillingar kan inte variera avseende antal moderkakor eller fostersäckar, de har två av allt från början. När det gäller enäggstvillingar finns det olika varianter. Detta avgörs utifrån när, efter befruktning, som delningen tar sin början. Ca 1/3 av enäggstvillingarna delar sig på ett tidigt stadium, redan inom 4 dagar, och de får då precis som tvåäggstvillingar varsin moderkaka och varsin hinnsäck.

Senare delning gör att moderkakan inte delar sig, d.v.s. de har en gemensam moderkaka, och ytterligare senare delning leder till att de delar även fostersäck. Den sistnämnda varianten är ovanlig, ca 1 % av tvillingar, och kallas monoamniotiska.

Den här likheten mellan tvåäggstvillingar och enäggstvillingarna med tidig delning gör att det inte är möjligt att med säkerhet ställa diagnosen en- eller tvåäggstvilling under själva graviditeten såvida inte barnen är av olika kön.

Diagnostisering och kontroller

Att fastställa eller upptäcka en tvillinggraviditet så tidigt som möjligt är bra ur flera aspekter. Främst för att avgöra vilken typ av tvillingar det är med avseende på antal moderkakor.

Det är lättast att avgöra om det finns en eller två moderkakor tidigt i graviditeten. Utifrån fosterhinnans tjocklek och hur den fäster in i moderkakan avgör man vilken typ av tvillinggraviditet det är. Detta görs av en ultraljudsspecialist med hjälp av ultraljud.

En tvillinggraviditet har ofta mer uttalade fysiologiska omställningar än vid en singelgraviditet vilket exempelvis kan föranleda ett starkare gravidtetsillamående i början av graviditeten. Sjunkande blodvärde är också vanligare varför det kan vara klokt att påbörja extra järntillskott tidigt i graviditet.

Den gravida kvinnans kropp blir mer belastad av att vänta mer än ett barn. Risken för högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och graviditetsutlöst leversjukdom, är ökad ca tre till fyra gånger jämfört med när man väntar ett barn.

Hälften av alla tvillinggravida föder för tidigt, dvs. före graviditetsvecka 37. Risken för tillväxthämning är ökad för alla sorters tvillingar. De förhöjda riskerna vid tvillinggraviditet gör att mödravårdskontrollerna är specialutformade och tätare. Kvinnor med tvillinggraviditet med två moderkakor, dikoriotiska, kan oftast gå kvar på sin ordinarie mödravård hela graviditeten.

Efter rutinultraljudet i graviditetsvecka 18–19, görs vanligtvis ytterligare tre ultraljud under resterande graviditet. Då görs viktuppskattningar av barnen samt mätning av mängden fostervatten. De med tvillinggraviditeter där barnen delar på en moderkaka, monokoriotiska, kan också göra sina kontroller hos sin barnmorska på mödravården men skall också remitteras tidigt till en specialistmödravårdsmottagning. Där följer man upp ultraljudsresultatet och avgör hur täta kontrollerna bör vara.

Alla tvillinggraviditeter skall remitteras till specialistmödravården i graviditetsvecka 32–34 för förlossningsplanering med en förlossningsläkare

Att föda tvillingar

Om den tvilling som ligger först i förlossningskanalen ligger i huvudbjudning i graviditetsvecka 32 planerar man för en vaginal förlossning, om däremot tvilling ett ligger i sätesbjudning planerar man för ett kejsarsnitt. Hur tvilling två ligger har ingen betydelse, och kan ändras under förlossningen.

Risken för komplikationer är minst för barnen vid förlossning i graviditetsvecka 37 för monokoriotiska respektive vecka 38 för dikoriotiska tvillingar. Detta gör att man sätter igång förlossningen om den inte startat spontant vid den tidpunkten.

Själva förlossningen av tvillingar skiljer sig inte särskilt mycket från att föda ett barn. När man kommer in till förlossningen möts man av en förlossningsbarnmorska och undersköterska. Förlossningsläkaren kontrollerar hur barnen ligger i magen. Vid själva framfödandet av den första tvillingen kommer en extra barnmorska samt förlossningsläkaren in på rummet. Man gör återigen ultraljud för att se hur den andra tvillingen ligger. När den första tvillingen föds håller förlossningsläkaren i den andra tvillingen utifrån mammans mage så att den hålls i längsläge i förlossningskanalen. Det kan gå från ca 10 minuter till uppemot en timme mellan barnens födslar.