Sätesbjudning och vändningsförsök

Sätesbjudning och vändningsförsök

Mot slutet av graviditeten ligger ca 2-3% av alla barn med stjärten neråt i livmodern. Det kallas sätesbjudning eller att barnet ligger i säte. Om ditt barn ligger i säte vid kontroll på barnmorskemottagningen erbjuds du en tid för vändningsförsök.

Vändningsförsök lyckas ofta bäst i vecka 36 till 38, men det kan även fungera senare. Vändningsförsök utförs av en läkare på förlossningsmottagningen.

Ungefär hälften av vändningsförsöken lyckas. Då kan barnet födas med huvudet först, vilket räknas som säkrast och det är därför man gör vändningsförsök. Barn som ligger kvar i säte föds antingen med kejsarsnitt, eller under rätt förutsättningar, vaginalt.

Så går vändningsförsöket till

Först känner barnmorskan med händerna utanpå magen hur barnet ligger. Sedan undersöker läkaren barnets position med hjälp av ultraljud. Man kontrollerar också barnets hjärtljud med CTG. Därefter får du en venös infart, en liten tunn plastslang, insatt i ett blodkärl i handen eller i armen. Genom den får du ett läkemedel som gör att livmodern slappnar av. Läkemedlet kan göra att du känner dig varm, darrig och får hjärtklappning.  Läkemedlet är ofarligt både för dig och barnet och biverkningarna går snabbt över.

För att vändningen ska gå så lätt som möjligt ligger du på rygg på en brits där huvudändan lutar lite neråt och med benen upp på en sacco-säck. Läkaren lägger sina händer på din mage, lyfter upp barnets stjärt och för huvudet neråt så att barnet gör som en kullerbytta och vänder sig. Barnet ska följa med runt ganska lätt utan att du får ont. Du känner bara ett bestämt tryck från läkarens händer, men under en kort stund kan det kännas obehagligt. Prata gärna med barnmorskan och läkaren om hur det känns. Vändningsförsöket tar vanligtvis bara några minuter.

Efter vändningsförsöket kontrolleras l barnets hjärtljud med CTG igen. Ibland får du vara uppe och gå ett tag innan läkaren gör ett ultraljud för att kontrollera om barnets huvud ligger kvar neråt. Hela besöket tar vanligtvis upp till två timmar.

Om vändningsförsöket lyckas, fortsätter sedan graviditeten som vanligt med regelbundna besök på barnmorskemottagningen. Vid hälften av vändningsförsöken går det inte att vända barnet. Då får du ibland komma tillbaka för ett nytt försök.

Förlossningssätt vid sätesbjudning

Om barnet ligger kvar i sätesbjudning kan läkaren ibland rekommendera kejsarsnitt. Läkaren kan också rekommendera vaginal förlossning under vissa förutsättningar. Barnet bör väga 2 till 4 kilo och ultraljud kan göras för att uppskatta barnets vikt. Dessutom ska bäckenet vara tillräckligt stort. Bäckenets storlek syns inte utanpå, det är de inre måtten som är viktiga. Därför mäts bäckenet med en röntgenundersökning. Trångt bäcken är ovanligt. För att föda ett barn vaginalt ska också förlossningen starta av sig själv och gå framåt i normal takt. Det är därför vanligare med akuta kejsarsnitt vid sätesförlossningar. Om du har fött barn tidigare eller inte kan också ha betydelse.

Du kan alltid vara med och påverka. Diskutera med läkaren vad som passar bäst för dig.

Läs mer här!