Igångsättning

Igångsättning

Vid igångsättning kommer du till oss på BB Stockholm antingen efter telefonkontakt eller via vår mottagning Vid inkomsten kommer du bli undersökt för att kontrollera hur barnet ligger och barnets hjärtljud avlyssnas. Därefter kopplas en CTG-kurva for att övervaka barnets hjärtljud. Du får en venkatater (infart) i armen eller på handryggen. När detta är klart görs en vaginalundersökning för att bedöma hur mogen livmodertappen är. Därefter tas beslut om vilken metod som rekommenderas för just dig. Ibland kan man behöva prova flera olika metoder innan värkarbetet kommer igång.

För oss på BB Stockholm är det viktigt att du känner dig delaktig både i beslutet om induktion och vilken metod som används. Övervakning av ditt och barnets välmående sker regelbundet under hela tiden ni är hos oss. På BBS är det vanligt att man har ett lite mindre rum före värkarbetet startat, som delas av en tunnare vägg mot rummet bredvid.

Vilka metoder finns?

Medicinska metoder:
Prostaglandiner är ett hormonliknande ämne som kan mjuka upp livmodertappen och starta ett värkarbete. Tabletterna tas var annan timme. Som mest kan du sammanlagt få 8 doser under ett dygn. När du får regelbundna, kännbara värkar görs en ny bedömning av livmoderhalsens mognadsgrad. Denna metod kan upprepas under flera dygn.

Mekaniska metoder:

Ballongkateter är en mekanisk metod för igångsättning. En mjuk kateter förs upp i livmoderhalsen och innanför denna fyller man en liten ballong med vatten som får ligga och trycka mot livmoderhalsen. Denna mekaniska ”retning” stimulerar livmoderhalsens utmognad. Du kan röra dig fritt under tiden man väntar in effekten. Inom 4-12 timmar brukar ”ballongen” trilla ut och man kan då gå vidare med nästa steg i igångsättningsprocessen, som är att göra en sk amniotomi.

Amniotomi betyder ta hål på fosterhinnorna och låta vattnet gå. Därefter avvaktar man effekten 1-2 timmar och inväntar värkarbete. Om inget värkarbete startat efter 1-2 timmar kopplar man ofta ett värkförstärkande dropp. Först när värkarna är regelbundna kan man räkna med att förlossningen är igång.

Värkstimulerande dropp med hormonet oxytocin är en vanlig metod för att sätta igång eller förstärka värkarna. Hastigheten på droppet anpassas till hur starka värkar du får och hur förlossningen går framåt. Droppet är effektivast om fosterhinnorna har brustit. Därför är värkstimulerande dropp ofta den metod som igångsättningen avslutas med.

Vad gör jag under tiden som induktionen pågår?

Medan du inväntar ett aktivt värkarbete handlar det om att få tiden att gå. Ta gärna med en surfplatta, böcker eller vad du tror att du behöver. Du kan oftast vara uppe och röra dig och mat finns här hos oss. När sammandragningarna börjar så kommer fokus övergå till att hantera dessa, precis som du skulle gjort om du var i latensfas eller värkarbete hemma, tex med lugn andning, massage, dusch/bad eller annat som krävs för att du skall känna dig lugn och trygg och smärtan är hanterbar.

Gör det ont med induktion?

Kvinnor som fått sitt värkarbete igångsatt rapporterar i genomsnitt sitt värkarbete som mer smärtsamt än kvinnor som kommer igång av sig själva. För att underlätta smärthanteringen arbetar vi på BB Stockholm med t ex stöd, värme, massage, bad, akupunktur, och smärtlindrande läkemedel.

Vad händer om igångsättningen inte lyckas?

Om kroppen inte svarar på igångsättningen kommer förlossningsläkare och barnmorska att diskutera detta med dig och din partner. Ni gör tillsammans en plan för fortsatt omhändertagande av dig och ert barn.

Vad händer om jag inte vill bli igångsatt fastän att jag fått rekommendationen från en läkare?

Då gör du och läkaren tillsammans upp en alternativ plan för fortsatt övervakning av dig och ditt barn. Vi respekterar dina val förutsatt att du fått information om för och nackdelar med avvakta induktion.

Hur upplever kvinnor att bli igångsatta?

Det är väldigt olika. För vissa går processen snabbt och lätt och för andra är det en längre och mer påfrestande process. Här kommer några citat från kvinnor som blivit igångsatta hos oss på BB Stockholm:

”När värkarna startade kom de väldigt kraftfulla och intensiva från början. Ingen startsträcka att vänja sig vid eller härdas av. Blev lite av en chock.”

”Innan förlossningen var en av mina rädslor att bli liggande i flera dygn i värkarbete. Så det kändes skönt att hela förlossningen totalt bara tog 9 timmar. Otroligt imponerad av personalen som får en att känna sig trygg och lugn. Jag hade ett fantastiskt team."

 

 

Läs mer här!

Information om igångsättning i v 41 på BB Stockholm

Information om igångsättning i v 41 på BB Stockholm

Kontakt

Kontakt