Efterkontroll

Efterkontroll

Efterkontroll
Eftervård på barnmorskemottagningen.

Du erbjuds att komma på eftervårdsbesök till din barnmorska på barnmorskemottagningen inom 16 veckor efter att du fött. Kontakta oss efter att du fött eller boka in en tid med din barnmorska redan under graviditeten. Vid besöket samtalar vi om födandet, amningen, samlivet och preventivmedel. Du erbjuds också kontroll av bäckenbottenmuskulaturen.

Du är välkommen att höra av dig när som helst efter att du fött till oss på respektive mottagning eller till vår förlossningsavdelning om du har frågor.

Bäckenbottenträning

Bäckenbotten är den muskelgrupp som sträcker sig från blygdbenet till svanskotan. Den stödjer dina underlivsorgan och finns för att kontrollera urin, gaser och avföring. När du är gravid och föder försvagas din bäckenbottenmuskulatur och blir uttänjd på ett sätt som kan liknas vid en idrottsskada. Det beror på hormonernas påverkan, tyngden från barnet och det slutliga utdrivningsskedet. Därför är det viktigt att du redan under graviditeten kommer igång att träna upp både styrkan och snabbheten i bäckenbotten och fortsätter med träningen när du fött.

Det finns forskning som pekar på att bäckenbottenträning minskar risken för bristningar när du föder.

Redan dagen efter förlossningen eller när det inte gör ont längre kan du börja träna med hjälp av regelbundna knipövningar. Det gäller även dig som fött barn med kejsarsnitt.

Läs mer här!

grön-växt

Bäckenbottenprogram

BB Stockholm Family bryr sig om din Bäckenbotten!