Stöd och förberedelse

Stöd och förberedelse

Att vänta barn är en tid i förändring både för kvinnan och hennes partner.  Ibland behövs extra stöd individuellt, eller tillsammans med sin partner.

Att vänta och få barn innebär en stor livsförändring både för kvinnan och hennes partner. Ibland behövs extra stöd individuellt eller tillsammans med sin partner.

Familjerådgivning

Familjerådgivning vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Via hemkommunens hemsida hittar du mer information och priser. Här kan du läsa mer om Familjerådgivning i Stockholms Stad.

Psykolog

Du som önskar individuell kontakt med psykolog kan alltid kontakta din Vårdcentral. Då betalar du enligt SLL:s taxa.

Malinamottagning

Malinamottagningar är psykologmottagningar som tar emot familjer med barn 0–5 år som behöver stöd av psykolog. Även ni som väntar barn kan få stöd i det kommande föräldraskapet. Ni kan få remiss dit efter en första bedömning på till exempel BVC eller barnmorskemottagning. Här kan du läsa mer om Malinamottagningarna.

Läs mer här!

Profylaxkurs - Trygghet i födandet

Profylaxkurs - Trygghet i födandet

Nu erbjuder vi profylaxkurser i våra lokaler på BB Stockholm Family City!